SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN KHÁNH H̉A

 

DANH BA ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN SỞ VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

          Website: http://www.snnptntkh.gov.vn                    http://www.snnptnt.khanhhoa.gov.vn

          Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn

 

(Cập nhật đến ngày  01/ 10 / 2019)

 

 

Stt

 

 

Họ và Tên – (Đơn vị - Pḥng ban )

 

 

Số điện thoại

 

 

Địa chỉ

(Cơ quan)

Cơ quan

Nhà riêng

ĐT di động

 

Văn pḥng Sở Nông nghiệp và PTNT:    -   Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn

 

 

Giám đốc        LÊ TẤN BẢN

3822.109

 

0905.222.079

04 Phan Chu Trinh

Nha Trang

  P.Giám đốc   - Lê Bá Ninh

3825.376

 

0983.874.484

  P.Giám đốc   - Vơ Nam Thắng

3821.104

 

0909.161.262

  P.Giám đốc   - Đỗ Anh Thy

3828 524

 

0905.110.422

 

 1. Văn Pḥng Sở  0258.3822.737  -   0258.3822180 -     Fax: 0258.3822.180

 .  Chánh VP Lê Phước Đức

3822.180

 

0905.115.173

  .  Trịnh Khả Quư

3828.527

 

01676.592.589

  .  Trần Huy

3828.527

 

0944.984.531

 . “Một cửa”:   Nguyễn Thị Hồng Nguyệt

3822.180

 

0906.531.365

 . Văn thư 1:   Bùi Thị Thanh Huyền

3822180

 

0935.341.103

 . Văn thư 2:   Huỳnh Thị Thu Văn

3822.737

 

0979.036.387

  . QTM  tin học: Nguyễn Quốc Thái 

3815.033

 

0983.567.413

     - N/viên:   Trần Thị Châu Loan

3822.180

 

0984.310.819

 

2. Pḥng TCCB:

 

 

 

           T.P. Ngô Vĩnh Thông

3822.989

0983.425.366

                   Vơ Thị Kiều Ái

 

 

0935.700.148

 Ngô Duy Khiêm

 

 

0122.441.7577

 Trần Quốc Long

 

 

 

3. Pḥng  Kế họach- Tài chính

3828.593  -   3.828.526

       TP  Trần Thanh Hoàng

3828.526

 

0913.433.694

       Phó T.P Nguyễn  Thi Minh Thảo

 3828.593

 

0984.006.549

                      Trần Giang Bảo Ngọc

3828.593

 

0985.312.502

                   Nguyễn Hàn Quốc Quyên

 

                   Phạm Thị Như Quỳnh 

 

 

4. Pḥng Nghiệp vụ tổng hợp 

3822.179

 

      T.P  Đỗ Văn Hải

 

 

0169.6931.379

      Phó T.P Trần Như Cường

3813.745

 

0905.110.481

         Đỗ Thị Tuyết Phương

3822.179

 

0918.251.148.

 

5. Pḥng Quản lư xây dựng công tŕnh

3827.132

Fax 3827.132

             T.P Nguyễn Duy Quang

3827132

 

 0913.424.254

                     Đinh Tấn Hiếu

3827.132

 

0983.369.579

                     Phan Hoàng Dương

3827.132

 

0905.404.185

.

6.  Thanh tra

3561.749

Fax    3561.439

85 Đường 2-4 Vạn Thắng, NT

Chánh Thanh  tra Lê Văn Dũng

   3561.389

 

0935.858.155

Phó Chánh TT  Lê Biên Cương

 

  Phó Chánh TT   Lê Văn Lĩnh

 

0913.454.532

 

 

* Công đ̣an Ngành   

85 Đường 2-4 Vạn Thắng, NT

   Chủ tịch  - Lê Bá Ninh (PGĐ)

3825.376

 

0983.874.484

 

VPĐP xây dựng NTM Khánh Hòa

           

3523.858      Fax 352.3858

56 Nguyễn Thiện Thuật - NT

       P.Chánh VP    Huỳnh Quang Thành

3523.578

 

0982.772.579

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH - SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

 

1

Chi cục Phát triển nông thôn                                

3523.578

Fax: 3523.578

ccptnt@khanhhoa.gov.vn

 

56 Nguyễn Thiện Thuật, NT

   Chi Cục Trưởng   Huỳnh Quang Thành

3523.578

0982.772.579

   P. CC trưởng         Đinh Công Thuận

3527.079

 

01647.848.415

2

Chi Cục Chăn nuôi Thú Y Khánh Ḥa 

                                   

3822.559

Fax: 3810.925 ccty@khanhhoa.gov.vn

 

Số 10

Đào Duy Từ,

NT.

      Chi cục trưởng  Lê Thắng

3825.775

0914.095.419

      Phó Chi cục Nguyễn Hữu Thắng

 

0905.216.205

      Phó Chi cục  Trần Thanh Thúy

 

 

0903.578.479

3822.559

 

 

3

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật  

 

3.896.185

Fax: 3890.412 ccbvtv@khanhhoa.gov.vn

Km4,

đường  23/10 Vĩnh Thạnh,

NT

  Phó CC Trưởng Trần  Thiện Hùng

3892.742

 

0905.931.1869

  Phó CC Trưởng Lương Kim Ngân

3890.065

 

0905.007.478

  TP. hành chính   Ngô Cường  Lạc

3896.185

0914.036.686

   Pḥng KT  

3890.392

 

 

4

Chi cục Thủy lợi                       

 

3823.694

Fax:   3 523648 – 3522.967 cctl@khanhhoa.gov.vn

85, Đườngg 2/4 - Vạn Thắng NT

  Chi cục trưởng    Lê Xuân Thái

3823.694

 

0983.810.830

5

Chi cục Thủy sản

 

3.810.087

Fax: 3810.087 ccts@khanhhoa.gov.vn

85 Đường 2/4 Vạn Thắng NT

     Chi cục trưởng  Nguyễn Trọng Chánh 

3810.015

0905.111.893

         P.CC trưởng  Nguyễn Như Đào

3810085

 

0903.573.635

         P.CC trưởng    Vơ Khắc Én

3810.047

 

0908.803.434

         Pḥng QL khai thác nguồn lợi và NT

3810.047

 

 

6

Chi cục Kiểm Lâm

 

3837.149

Fax: 3837.149    cckl@khanhhoa.gov.vn

Số 138

Đường 2/4,

Vĩnh Phước, Nha Trang

-Chi cục trưởng  Nguyễn Khương

3830.041

 

0913.460.189

-Phó CC trưởng  Trần Minh Thu

3830.043

 

0913.463.540

- Phó CC Trưởng    Đỗ Hữu Tiến  

3830.109

 

0903.553.207

7

Chi cục QLCL  Nông lâm sản và thủy sản

 

3560.142

Fax: 3560.142

85 Đường 2-4 Vạn Thắng Nha Trang

   Phó CCT Nguyễn Ngọc Việt

3560.354

 

0977.333.579

8

BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ḥn Bà         

 

3776.255

2238.107

Fax: 3776.255

  

28 Hùng Vương, TT Diên Khánh

Khánh Ḥa

- P.Giám đốc (Phụ trách) Nguyễn Sỹ Ngọc

 

0914.074.973

        Hạt Ḥn Bà:  Văn pḥng

2218.335

 

 

       Trạm kiểm lâm Suối Cát                  

3740.217

 

 

              Trạm kiểm lâm Suối Tiên

2473.588

 

 

              Tổ QL BVR đỉnh Ḥn Bà

2218.334

 

 

9

BQL rừng pḥng hộ Bắc Khánh Ḥa

          

3940.213

3612.292

Fax: 3440.213

 

Xă Ninh An , Thị xă Ninh Ḥa

 Giám đốc :         Đặng Quang Thành

3612.288

 

0913.496.445

 Phó Giám đốc   Nguyễn Văn Tới

3940.212

 

0938.888.764

10

BQL rừng pḥng hộ Cam Lâm                           

3854.331

Fax: 3854.331

 

Số 120

Ng.Trọng Kỷ,

TP.Cam Ranh

    Phó Giám đốc  Nguyễn Phước Bảo Cảnh

3854.331

 

0905.304.401

        Kế toán        Bạch Thị Kim Yến

3854.162

 

0914.119.545

11

BQL rừng pḥng hộ Khánh Sơn      

 

3869.305

Fax: 3869.241

 

Tiỉh lộ 9

Xă Ba Cụm Bắc

Khánh Sơn

Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng

3869.560

0905.794.567

Các Trạm QL BVR: Nguyễn Đức Thân

3706.022

 

0988.862.942.

12

Trung tâm Khuyến Nông

3896.241

 

Fax: 3895.958   -   

Vĩnh Thạnh Nha Trang

      Giám đốc          Huỳnh Kim Khánh

 

                             0982.119.058

      P.Giám đốc     Nguyễn Lương Thao

3895.968

0905.021.647

      P.Giám đốc     Phạm Duy Trường

3895.956

 

0913.413.638

          Pḥng KH TC      

3895.958

 

 

13

 Trung tâm Nước sạch &VSMT nông thôn

3560.527

Fax: 3560.351

 

T5, Nhà liên cơ, số 85, Đườngg 2/4 - Vạn Thắng Nha Trang

     Giám đốc  Nguyễn Thị Đài Trang

3560.330

0905.020.925

           TP KH-KT  Hà Văn Nhân

3560.347

0914.147.674

     Trạm QLCN Diên Phước _ Lạc Thọ

3784.400

 

 

14

TT  Quản lư khai thác các công tŕnh thủy sản

 

3824.449

Fax: 824.449

 

217C Đường 2/4 Nha Trang

      Giám đốc Lê Hải Dũng

3706.211

 

0936.150.207

      P. Giám đốc    Đỗ Trung Hiệp

 

 

0905.138.422

 

            Cảng cá Ḥn Rớ

3714.193

 

 

Ḥn Rớ -

            Cảng cá  Vĩnh Trường

3822.210

 

 

Vính Trường

            Cảng cá Đá Bạc

3951.986

 

 

Đá Bạc -

            Cảng cá Vĩnh Lương

3728.758

 

 

Vĩnh Lương

15

 TT  Nông nghiệp Công nghệ cao

                   

6262.861

Fax: 3740.285 – 3740.828

 

Tân Xương 1

Xă Suối Cát

H.Cam Lâm

     Giám đốc       Mai Xuân Thương

3740.202

0905.101.861

     Phó GĐ        Bùi Văn Binh

3740.051

0974 679 283

16

 TT điều tra khảo sát thiết kế Nông nghiệp và PTNT

3833.251

Fax: 3833.251

 

Số 138

Đường 2-4,

Vĩnh Phước, Nha Trang

 Giám đốc           Bùi Xẹ

3541.087

 

0982.179.794

 Phó Giám đốc    Phạm Minh Tuyến

 

 

0989.158.101

 

Doanh nghiệp nhà nước thuộc Ngành

 

1

Công ty TNHH Một thành viên Lâm sản KH                

3833.188

Fax: 3833.266

Số 114

Đường 2-4

Vĩnh Phước

Nha Trang

2

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Trầm Hương       

3797.221

Fax: 3797.221

Khánh B́nh,

Khánh Vĩnh

Khánh Ḥa

3

Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khai thác Công tŕnh Thủy lợi Kánh Ḥa                        

3827.041

3821.482

Fax 3561.496

 

Số 9A

Tô Vĩnh Diện,

Nha Trang

 

Hội - Hiệp hội trong ngành

 

 

Hội Nghề cá tỉnh Khánh Ḥa

3823708

Fax: 3823708

hoingheca_khanhhoa@yahoo.com

Khu Liên cơ - số 85 Vạn Thắng  - NT

      Chủ tịch  Vơ Thiên Lăng

3823.708

 

0913.460.819

 

 

Pḥng Nông nghiệp – Kinh tế các Huyện, Thị, Thành phố:

 

 

1

H. Khánh Vĩnh - Pḥng Nông nghiệp

3.790.236

Fax:

790.236

 

55 Lê Hồng Phong , TT Khánh Vĩnh

2

H. Cam Lâm - Pḥng NN & PTNT

3.983.223

3983.288

Fax:

 

Cam Đức -  Cam Lâm

3

H. Khánh Sơn - Pḥng NN & PTNT       

3869.281

3509.072

 

 

 

Khánh Sơn – Khánh Ḥa

4

H. Vạn Ninh  - Pḥng NN & PTNT

3840.237

3911.871

3912.833

Fax

3840.237

 

469 Hung Vuong Van Gia

5

TX. Ninh Ḥa - Pḥng Kinh tế   

3844.272

3.847.301

Fax:

3844.272

 

109 Trần Quư Cáp – Ninh Ḥa

6

TP. Cam Ranh  - Pḥng Kinh tế

3861.146

Fax

3861.146

 

Cam Ranh

7

TP. Nha Trang - Pḥng Kinh tế

3523.570

3523.530

Fax: 3521.686

 

 

30 Hoàng Hoa Thám Nha Trang

      T.Pḥng  (Đào Thanh Tùng)

3521.686

 

0905.126.341

8

H. Diên Khánh -Pḥng NN & PTNT

 

Fax:

3853.611

 

149- Lư Tự Trọng

Thị trấn Diên Khánh