Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngànhExpand Lĩnh vực chuyên ngành
Chỉ đạo điều hành:Expand Chỉ đạo điều hành:
Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kêExpand Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Thông báo:Expand Thông báo:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Công khai ngân sáchExpand Công khai ngân sách
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Liên kết website
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ - KẾ HOẠCH
A+  |  A  |  A-
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 03 năm 2020
08:38 | 25/03/2020
Từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.278 ha, trong đó diện tích nuôi nước ngọt đạt 537 ha, nuôi nước lợ, mặn đạt 1.741 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4.284 tấn, trong đó sản lượng nuôi nước ngọt 13 tấn, sản lượng nuôi nước mặn, lợ 4.271 tấn.

 Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản

  Trồng trọt :   Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân 2019 - 2020, thực hiện tốt công tác dự thính, dự báo về tình hình dịch bệnh trên cây trồng để sớm phát hiện và phòng trừ kịp thời. Thường xuyên kiểm tra theo dõi vườn cây ăn quả, chăm sóc và bón phân hợp lý giúp cây phát triển và cho năng suất cao. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đến nay được 28.750 ha, đạt 92% so với cùng kỳ năm trước; trong đó cây lương thực 20.920 ha, đạt 98,6 so với cùng kỳ năm trước. Lúa vụ đông xuân gieo xạ được 19.323 ha, đạt 98,3% so với cùng kỳ năm trước; cây chất bột có củ 2.195 ha, đạt 97% so với cùng kỳ năm trước; cây thực phẩm 1.935 ha đạt 93% so với cùng kỳ năm trước; cây công nghiệp hàng năm 3.700 ha, đạt 64% so với cùng kỳ năm trước.

 Chăn nuôi, thú y:  Lực lượng thú y phối hợp chặt chẽ các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thú y; kết hợp với công tác kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật và bảo đảm an toàn trong vận chuyển. Thường xuyên giám sát dư lượng các chất độc hại đối với sản phẩm động vật thủy sản nuôi, giám sát tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền hướng dẫn cho các cơ sở khi mua động vật giết mổ phải có nguồn gốc rõ ràng; sửa chữa khắc phục điều kiện trang thiết bị giết mổ đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y; vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định của pháp luật về quản lý giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi, quy định của pháp luật về thú y. 

 
 Ảnh: tiêm phòng vắc xin CGC tại hộ ông Phan Văn Phấn thôn Cẩm Sơn, xã Diên Thọ, Diên Khánh

Tính đến nay, tổng đàn lợn là 263.580 con, tăng 29 % so với cùng kỳ năm 2019; đàn bò có 59.110 con, giảm 2,6 % so với cùng kỳ năm 2019; đàn trâu có 3.454 con, giảm 6,6 % so với cùng kỳ năm 2019; đàn gia cầm có 2.685.500 con, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, số lượng lợn chết, bệnh buộc tiêu hủy giảm, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hầu như chưa tái đàn, nhưng các trang trại tư nhân, doanh nghiệp, trang trại gia công tiếp tục chăn nuôi theo kế hoạch, một số trang trại lớn bắt đầu hoạt động sản xuất từ đầu năm 2020 nên tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh tăng. 

 Thủy sản:  Triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, hạ thủy 36 tàu và hiện nay đang đóng mới 01 tàu. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT- TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thường xuyên thực hiện công tác giám sát vùng nuôi đảm bảo an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, theo dõi việc thực hiện quy hoạch nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi.

Từ đầu năm đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.278 ha, trong đó diện tích nuôi nước ngọt đạt 537 ha, nuôi nước lợ, mặn đạt 1.741 ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 4.284 tấn, trong đó sản lượng nuôi nước ngọt 13 tấn, sản lượng nuôi nước mặn, lợ 4.271 tấn.

Lâm nghiệp:   Thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 27/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa và Kế hoạch số 9047/KH-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng Kiểm lâm thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương và chủ rừng triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật lâm nghiệp. Đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản 105 vụ vi phạm, xử lý 68 vụ, tịch thu 132,67 m3 gỗ các loại và thu nộp ngân sách 484 triệu đồng.

 Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm hàng nông sản 

Chi cục PTNT, Chi cục QLCL Nông lâm sản & thủy sản đã có buổi làm việc với UBND huyện Vạn Ninh để thống nhất kế hoạch triển khai mô hình chuỗi cung cấp thủy sản nuôi an toàn theo VietGAP

Phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan triển khai việc tăng cường việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền, tập huấn xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, đã tiến hành cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 28 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh cho 54 lượt người tham gia.

Tổ chức kiểm tra chưng nhân nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản, xếp loại đủ điều kiện ATTP cho 63 cơ sở. Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đều được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở để người tiêu dùng biết và lựa chọn các sản phẩm an toàn.

 Công tác thủy lợi và phòng, chống thiên tai

        Tính đến nay, dung tích bình quân của các hồ chứa nước toàn tỉnh khoảng 110,95 triệu m3, đạt 45% so với dung tích toàn bộ. Sở đã tiến hành theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết, khí hậu chuẩn bị tốt phương án chống hạn, chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý, vận hành các công trình thủy lợi rà soát phương án cung cấp nước sản xuất cho phù hợp với lịch thời vụ đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, làm thủy lợi nội đồng, tu bổ, sữa chữa các công trình thủy lợi để đảm bảo cung cấp nước cho cây .

 Công tác cải cách hành chính

Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết công vụ thông qua việc thường xuyên sử dụng các phần mềm dùng chung, hộp thư công vụ điện tử (@khanhhoa.gov.vn, e-offíce và website của Sở để tiếp nhận và trao đổi thông tin, hỗ trợ cho công tác điều hành, quản lý; giảm thời gian đi lại của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tiếp nhận thông tin nhanh, kịp thời; từ đó tiết kiệm đáng kể chi phí văn phòng. hệ thống mail điện tử của tỉnh, góp phần tăng hiệu quả công việc đồng thời tiết kiệm chi phí hoạt động.

Tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan, tiến hành sát nhập 08 HTQLCL độc lập, gồm 01 HTQLCL tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 07 HTQLCL tại 07 Chi cục: Chăn nuôi và Thú y, Phát triển nông thôn, Kiểm lâm, Thủy sản, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Thủy lợi, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vào HTQLCL của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ tổ chức áp dụng, duy trì chung một HTQLCL tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Tính đến nay, toàn ngành giải quyết 2.562 hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, tất cả các hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn (chiếm tỷ lệ 100%) và không có hồ sở trễ hạn.

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 04/2020

Trong tháng 04 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

-    Phối hợp với các địa phương thực hiện giám sát tình hình dịch bệnh đến các hộ, cơ sở chăn nuôi để sớm phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh tránh lây lan. Hướng dẫn vệ sinh, sát trùng, tiêu độc tại các địa điểm trung chuyển, thu gom, giết mổ, buôn bán gia súc, gia cầm và sản phẩm từ gia súc, gia cầm, các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật sau mỗi ca sản xuất đặc biệt đối với bệnh Lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm và dịch tả lợn châu Phi.

-    Tiếp tục hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc, thu hoạch vụ đông xuân năm 2019-2020. Tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo các địa phương, các công ty quản lý công trình thủy lợi điều tiết hợp lý, tiết kiệm nguồn nước phục vụ sản xuất.

-    Rà soát, điều chỉnh Đề án chuyển đổi cây trồng; triển khai Đề án đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; kế hoạch phòng chống dịch bệnh vật nuôi trên cạn và thủy sản; Chương trình Khuyến nông, đào tạo nghề.

-    Tiếp tục triển khai Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ- CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Làm tốt công tác hỗ trợ dầu theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

-    Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cho ngư dân tổ chức đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, tập trung chế biến các mặt hàng chủ lực nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu chế biến và chỉ tiêu về kim ngạch xuất khẩu.

-    Kiểm tra, ngăn chặn các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp. Triển khai thực hiện các dự án bảo vệ, phát triển rừng, dự án trồng rừng thay thế và phương án khoán bảo vệ rừng. Đôn đốc các đơn vị chủ rừng nhà nước thực hiện chỉ tiêu Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhằm đảm bảo độ che phủ rừng năm 2020 đạt 47,5%.

-    Tiếp tục triển khai thực hiện các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra về vật tư nông nghiệp, vệ sinh an toàn thực phẩm, chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, nhất là mặt hàng phân bón và thuốc trừ sâu.

-    Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, các dự án thuộc Tiểu dự án WB8, ADB.

-    Triển khai thực hiện các hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn nông thôn, đảm bảo tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,5% vào cuối năm 2020.

 


CÁC TIN KHÁC

Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 năm 2020
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 5 năm 2020
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 02 năm 2020.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 01 năm 2020
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2019 .
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 10 năm 2019
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 9 năm 2019
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 8 năm 2019
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 năm 2019.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 6 năm 2019.
12
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA
Khu Liên cơ, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822.737 Fax: 0258.3822.180 Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa
© Copyright 2011 censtrad ,