Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngành:Expand Lĩnh vực chuyên ngành:
Chỉ đạo điều hành:Expand Chỉ đạo điều hành:
Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kêExpand Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Thông báo:Expand Thông báo:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Văn phòng đại diện Thanh tra, Kiểm soát Nghề cá
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Công khai ngân sáchExpand Công khai ngân sách
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Liên kết website
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2019
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
QUY HOẠCH - KẾ HOẠCH - THỐNG KÊ - KẾ HOẠCH
A+  |  A  |  A-
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 11 năm 2018 (tính đến ngày 20/11/2018)
11:09 | 05/12/2018
Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai Tháng 11/2018, Tiếp tục tổng hợp và đôn đốc các đơn vị lập kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh đã thu được 27,1 tỷ đồng từ các địa phương, đơn vị (trong đó năm 2016 thu được 7,6 tỷ đồng, năm 2017 thu được 10,1 tỷ đồng, năm 2018 đã thu được 9,3 tỷ đồng).
 
 Ảnh : chủ động phòng trừ sâu bệnh lúa hè thu ở Vạn Ninh

Kết quả sản xuất nông lâm thủy sản

Về Trồng trọt

      Năm 2018, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 83.346 ha, đạt 99,08% kế hoạch. Trong đó, cây lương thực được 53.321 ha, đạt 98,86% kế hoạch; cây chất bột có củ 4.824 ha, đạt 111,46% kế hoạch; cây thực phẩm 6.734 ha, đạt 101,4% kế hoạch và cây công nghiệp hàng năm 18.466 ha, đạt 95,84% kế hoạch. So với cùng kỳ năm trước, diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 3,07% do cây lương thực có hạt giảm 1,38%, cây thực phẩm giảm 2,36%, cây chất bột có củ giảm 11,84% chủ yếu giảm diện tích trồng sắn, cây công nghiệp hàng năm giảm 5,57%. Diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm so với năm trước do ảnh hưởng của cơn bão số 12 năm 2017 làm chậm tiến độ gieo trồng của nhiều loại cây trồng vụ Đông xuân, mặt khác thời tiết đầu vụ hè thu, vụ mùa nắng nóng, ít mưa nên nhiều vùng sản xuất không đảm bảo được nguồn nước tưới đã giảm diện tích gieo trồng.

     Thực hiện Quyết định 1224/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi một số nội dung Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 09/09/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng giai đoạn 2016-2020. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 1205 ha, trong đó chuyển đổi 205 ha đất lúa kém hiệu quả, không chủ động nước sang các cây trồng hàng năm khác, chuyển đổi 1.000 ha diện tích đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái.

Về Chăn nuôi, thú y

 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức thanh tra  21 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại các huyện Ninh Hòa, Vạn Ninh và Tp. Nha Trang

    Triển khai Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ, gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025. Lực lượng thú y phối hợp chặt chẽ các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc gia cầm, cơ sở sản xuất kinh doanh thuốc thú y; kết hợp với công tác kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật và bảo đảm an toàn trong vận chuyển. Thường xuyên giám sát dư lượng các chất độc hại đối với sản phẩm động vật thủy sản nuôi, giám sát tình hình sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuyên truyền hướng dẫn cho các cơ sở khi mua động vật giết mổ phải có nguồn gốc rõ ràng; sửa chữa khắc phục điều kiện trang thiết bị giết mổ đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y; vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi để phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, quy định của pháp luật về quản lý giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi, quy định của pháp luật về thú y.

    Ước tính đến nay, đàn trâu khoảng 4.321 con, giảm 0,87% so với cùng kỳ năm trước; đàn bò 80.708 con, giảm 1,12%; đàn lợn 170.482 con, giảm 0,76% và  đàn gia cầm trên 2,67 triệu con. Do từ đầu năm giá bò, lợn xuất chuồng xuống thấp nên người chăn nuôi giảm đầu tư đặc biệt ở chăn nuôi nông hộ. Từ giữa năm 2018, tình hình giá cả thị trường bắt đầu tăng cao đã khuyến khích người chăn nuôi tái đầu tư, đặc biệt trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 chuẩn bị cho nhu cầu thực phẩm cho tết dương lịch và tết nguyên đán 2019.

Về Thủy sản

     Triển khai Quyết định số 1788/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 về Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đến nay, đã hạ thủy 30 tàu (trong đó 27 tàu đóng mới, 03 tàu cải hoán nâng cấp) và đang đóng mới 01 tàu.

     Phối hợp với các địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức 44 lớp tuyên truyền cho hơn 3500 người dân tham gia về Luật thủy sản, Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Chỉ thị 689/CT-TTg, Công điện 732/CĐ-TTg.

     Từ đầu năm đến nay, sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 97,88 nghìn tấn, tăng 2,38% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thủy sản nuôi trồng 10,47 nghìn tấn, giảm 16,77% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 3.887 ha, giảm 17,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do ngư dân chưa tái đầu tư sau thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 12.

Chi cục Kiểm lâm tổ chức tập huấn công tác QLBVR và PCCCR

Về Lâm nghiệp

     Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương và chủ rừng triển khai thực hiện phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra một vụ cháy rừng trồng từ ngày 20 đến ngày 26/8/2018 tại khu vực Đa Rao, xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa.

Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm Luật quản lý bảo vệ rừng. Tính đến nay, có 325 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, đã xử lý 290 vụ, tịch thu 632,8 m3 gỗ các loại và thu nộp ngân sách 1,51 tỷ đồng.

Về Diêm nghiệp

Tính đến nay, tổng sản lượng muối sản xuất trên địa bàn là 37,473 tấn, bằng 229,9% so với cùng kỳ năm trước, giá bán là 1.200 đồng/kg.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Theo dõi đôn đốc, rà soát tình hình triển khai thực hiện của các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2018. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh việc thực hiện, hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, đảm bảo đạt 19/19 tiêu chí trước thời gian thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tính đến nay, trong 8 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, có 7/8 xã đã 19/19 tiêu chí nông thôn mới gồm: Xuân Sơn, Vạn Phú, Vạn Bình, Diên Thạch, Ninh Thân, Ninh Vân, Cam An Bắc. Riêng xã Ninh Sim đạt 17/19 tiêu chí (chưa đạt tiêu chí Thủy lợi và tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

Về Công tác quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm 

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức tập huấn kiến thức về An toàn thực phẩm cho hơn 350 học viên là đại diện các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn được chứng nhận VietGAP trên địa bàn. Tiếp tục triển khai Chương trình giám sát dư lượng các chất độc hại đối với sản phẩm động vật thủy sản nuôi theo Thông tư số 31/2015/TT-BNNPTNT ngày 6/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phối hợp với Cơ quan Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung bộ trong việc kiểm tra điều kiện bảo đảm ATTP các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn, xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP cho 391 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh với 2.093 lượt người tham gia.

Tổ chức kiểm tra chứng nhận nhận đủ điều kiện ATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông lâm thủy sản. Đến nay, đã kiểm tra, xếp loại đủ điều kiện ATTP cho 363 cơ sở. Kết quả kiểm tra, đánh giá, phân loại điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đều được công khai trên trang thông tin điện tử của Sở, để người tiêu dùng biết và lựa chọn các sản phẩm an toàn; xử lý vi phạm hành chính an toàn vệ sinh thực phẩm 12 trường hợp, với số tiền 151 triệu đồng.

Về Công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai

      Tiếp tục tổng hợp và đôn đốc các đơn vị lập kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đến nay, Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh đã thu được 27,1 tỷ đồng từ các địa phương, đơn vị (trong đó năm 2016 thu được 7,6 tỷ đồng, năm 2017 thu được 10,1 tỷ đồng, năm 2018 đã thu được 9,3 tỷ đồng). Đã thực hiện chi 7,9 tỷ đồng, trong đó chi để sửa chữa khẩn cấp các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh là 6,98 tỷ đồng, chi hỗ trợ thực hiện hợp đồng đo mưa là 268,8 triệu đồng; chi xây dựng trang web phòng chống thiên tai tỉnh Khánh Hòa là 154,6 triệu, chi hỗ trợ thực hiện in tờ rơi và cấp kinh phí tập huấn phòng chống thiên tai 480 triệu đồng).

Ảnh: bàn giao “Nhà phòng chống bão lụt” theo Dự án “Nhà an toàn cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 12 năm 2017” cho gia đình vợ chồng anh Nguyễn Đức Thành và chị Lê Thị Ái Kiều ở tổ dân phố Hà Thanh 2, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa.

Về công tác khắc phục sau bão số 12: Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp cho người dân với tổng kinh phí 264,078 tỷ đồng, đến nay các địa phương cơ bản đã hoàn thành việc hỗ trợ cho người dân. Đến nay đã gải ngân được 227,765 tỷ đồng, giảm 36,313 tỷ đồng so với tổng kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ, do việc lập hồ sơ không hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, sau khi niên yết để chi trả hỗ trợ có một số diện tích sản xuất lâm nghiệp bị trùng, một số hộ dân sau khi đối chiếu với giấy sử dụng đất diện tích bị giảm…Hiện nay, Sở đang tiến hành rà soát bổ sung hồ sơ thiệt hại của các địa phương để tham mưu trình UBND tỉnh hỗ trợ. 

 

Về Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn

    Tập trung triển khai các dự án do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, tiến độ đạt được như sau:

- Kè bảo vệ sông Trường: đã hoàn thành giai đoạn 1, đã lập xong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 2, hiện nay đang tiến hành thẩm tra hồ sơ làm cơ sở thẩm định và trình phê duyệt.

- Kè Đại Lãnh: đã hoàn thành giai đoạn 1, đang xin ý kiến điều chỉnh dự án và đồng thời triển khai lập thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 2.

- Hồ chứa nước Đắc Lộc: Đã bàn giao mặt bằng thi công; hiện nay Trung tâm quỹ đất thành phố Nha Trang đang tiếp tục thực hiện công tác chi trả đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai thi công các hạng mục của dự án.

- Đê Ninh Hà: đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện khoảng 40% so với hợp đồng, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công trình.

- Dự án Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển và bảo vệ rừng, PCCCR huyện Vạn Ninh, Khánh Sơn: đã hoàn thành giai đoạn 1, hiện nay đang tiếp tục triển khai giai đoạn còn lại. Tuy nhiên, do nguồn vốn kế hoạch trung hạn giảm kinh phí nên đang trình điều chỉnh dự án.

- Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Khánh Hòa: đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư; đang lập báo cáo chính sách an toàn môi trường và xã hội và tiếp tục đang triển khai các gói thầu tư vấn khác như: kế hoạch ứng phó khẩn cấp EPP, khảo sát, thiết kế mối,…đang gửi lấy ý kiến của Ban CPO trình WB thông qua.

- Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cấp Kênh chính Nam hồ chứa nước hồ Cam Ranh và kênh chính hồ chứa nước Suối Dầu thuộc Dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị hạn hán ADB8: đã được UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư; hiện nay đã ký đàm phán kỹ thuật, đang trình Chủ tịch nước ký hiệp định.

- Dự án Nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng đồng muối Hòn Khói: dự án đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt đầu tư (10/2016), đã phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (10/2017). Chưa có kế hoạch vốn năm 2018 để triển khai giai đoạn tiếp theo.

- Dự án Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD): đến nay đã giải ngân 77% trên tổng nguồn vốn. Kế hoạch vốn năm 2018 là 54 tỷ đồng, trong đó vốn ODA 51 tỷ đồng, vốn địa phương 3 tỷ đồng.

- Dự án Xây dựng mới cầu cảng phục vụ cho tàu cá hạng nhỏ tại Cảng cá Hòn Rớ: Hiện nay, đang lập hồ sơ mời thầu xây lắp, dự kiến trong tháng 12/2018 đấu thầu xong và tiến hành ký kết hợp đồng xây lắp.

Song song với đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn thiện đã tạo diện mạo mới ở nông thôn.

     Về Công tác cải cách hành chính

Đẩy mạnh CCHC đảm bảo quyền và lợi ích của mội người dân và doanh nghiệp

      Để chủ động trong công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 42/QĐ-SNN ngày 22/01/2018 về ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, Sở thường xuyên thực hiện công tác tự kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát hiện những văn bản trái pháp luật, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành để đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ cho phù hợp với các quy định hiện hành. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ ngành, của UBND tỉnh giao, báo cáo đúng thời gian.

     Ban hành Quyết định số 07/QĐ-SNN ngày 08/01/2018 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 111/QĐ-SNN ngày 26/3/2018 về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018; Quyết định số 02/QĐ-SNN ngày 04/01/2018 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính để triển khai công tác kiểm soát, rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trình các cơ quan thẩm quyền phê duyệt.

     Tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính được công bố. Đến nay, các thủ hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn được công bố đều được niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa, trên Trang thông tin điện tử của Sở, trên Cổng tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, niêm yết đường dây nóng để người dân phản ánh, kiến nghị khi có nhu cầu; qua đó góp phần tích cực vào hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

    Đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giải quyết công vụ thông qua việc thường xuyên sử dụng các phần mềm dùng chung, hộp thư công vụ điện tử (@khanhhoa.gov.vn), e-office và website của Sở để tiếp nhận và trao đổi thông tin, hỗ trợ cho công tác điều hành, quản lý; giảm thời gian đi lại của các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tiếp nhận thông tin nhanh, kịp thời. Từ đó, tiết kiệm đáng kể chi phí văn phòng, góp phần tăng hiệu quả công việc đồng thời tiết kiệm chi phí hoạt động.

    Trên cơ sở Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính của tỉnh năm 2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 về việc kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018; ban hành Quyết định số 397/QĐ-SNN ngày 31/7/2018 về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2018. Qua công tác kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế thiếu sót trong quá trình thực hiện.

    Đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải quyết 10.402 hồ sơ, trong đó có 10.375 hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn (chiếm tỷ lệ 99,7%), 27 hồ sơ trễ hạn (chiếm tỷ lệ 0,3%). Riêng trong tháng 8 và đầu tháng 9 (áp dụng thử nghiệm Phần mềm một cửa điện tử mới) Sở đã bị trễ hạn 20 hồ sơ. Nguyên nhân do lỗi trục trặc kỹ thuật trong quá trình chạy thử phần mền Một cửa mới và bị lỗi mạng, lỗi không thể đăng nhập phần mềm dẫn đến hồ sơ bị trễ hạn (chủ yếu các thủ tục chỉ giải quyết trong 1 ngày làm việc). Tuy nhiên, trên thực tế đã trả hồ sơ giấy cho người dân. Hiện nay, phần mền Một cửa cơ bản đã ổn định trở lại.

...


CÁC TIN KHÁC

Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 4 năm 2019.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 3 năm 2019.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 2 năm 2019.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 1 năm 2019.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 10 năm 2018.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 9 năm 2018.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 8 năm 2018.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông tháng 7 năm 2018.
Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020
12
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Danh sách Tàu cá khai thác Bất hợp pháp IUU
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA
Khu Liên cơ, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822.737 Fax: 0258.3822.180 Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa
© Copyright 2011 censtrad ,