Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngành:Expand Lĩnh vực chuyên ngành:
Chỉ đạo điều hành:Expand Chỉ đạo điều hành:
Quy hoạch - Kế hoạch:Expand Quy hoạch - Kế hoạch:
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Thông báo:Expand Thông báo:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa
Kết quả giải quyết hô sơ TTHC theo cơ chế một cửa
Dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3
Trang chủ
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến qua mạng Internet - Mức độ 3
Trang chủ
Tra cứu Hồ sơ "Một cửa"
Kết quả giải quyết Hồ sơ Một cửa tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Phương pháp xác định chất lượng mía nguyên liệu tỉnh Khánh Hòa.
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2017
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Trang chủ
LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: - TRỒNG TRỌT - BẢO VỆ THỰC VẬT
 
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2017.
08:00 | 10/11/2016
Để chủ động chỉ đạo sản xuất, hạn chế thiệt hại do những bất lợi của thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo trong bố trí thời vụ, cơ cấu giống sản xuất lúa năm 2017 như sau:
vv9v8v09fq:TinTuc:201601815572766632651.17;2016122981153911491402.2;2016122911154789735262.3;201612291445369331167.3;2016122914924236538168.3;2016032894825214785485.6;2015111691558821694452.6;2016033194718763550207.13;2017061610391625131389.3;20151210922957906782.17;201111161145421822.1;2016071482017804121926.13;2015076145242796117489.6;2017091493839813767701.76;20160915945672906234.13;20170279919686178443.3;201701139340322108793.3;20170425162631260920370.2;20111117111053312441.3;201703168383673863157.3;201707710104469941382.3;201704138859965721813.3;2015071691320612259668.78;20170426101852836146843.3;20170539746920538644.3;20170539326315403473.3;20160311103421140274449.76;20170539505363694566.6;2016122195442899563174.33;20170599151442727463.3;2013054135035732673717.16;201705117563577410539.3;2016031381029231882057.2;2016122215125829487540.14;20161222151246663859796.14;20121024155059524670554.3;20160316973780042121.17;2016122215136795146819.14;201304118576827602295.16;20124410358726101151.3;20170617435456428278.3;201706175236259436486.3;20170314135623718135360.3;201706181053275232901.3;2016012785038803817831.2;201706181720982587845.3;201232793623921907647.1;201306137412445688918.16;20160216102039159232997.17;2017071282148368947257.3;2016022291948489353509.6;2015101992346173264212.6;201705414420897724240.3;2017054141213124347970.11;201707985551236140446.3;201606158109583934177.3;201703201034452894552.6;2017054154223766899953.33;2017058754346453022.3;20170588340965995559.3;2017058104146970770179.33;20150622105441223874877.69;2016081141319411385074.11;20170116153132750539238.3;20170659412229132284.6;2017066145245296140863.3;201601785156465116741.3;201706615532525546233.3;201706875751399189286.3;201211121051912448488.6;20160978463642081533.3;201309911122788210444.1;20160323205958852265566.76;20170116161747321686428.3;2017011616202689719894.3;20160919102041953950844.17;20160929951684913293.78;201701188282644788315.3;20151124101959820176143.17;201701239917887422943.13;2015111875348989986229.32;20170516105929541446266.3;2017051611329580255064.69;20160919101732940819784.3;2015112574726911514627.14;20151125102442116859033.14;2017051611103658786117.69;20151118103829295600441.32;2017072475538825868377.3;20170810154648136179440.3;201610108541559421936.3;2015121162655932711619.16;2017083081325210288586.3;201512291910530492186.79;201512293225612189234.14;2017091511156196589343.7;20151249582599365752.79;20151125103216928221663.14;2015112511348646507862.14;2016071593243769128851.79;2016071511245290627260.13;2017105102016100707940.3;201710118365217696363.3;20170167452638059093.3;2017042885026373852629.3;20170428143415861974760.14;20151130105017791230898.69;2015113015200624178510.3;2017042814358248224844.14;20170428143526946190346.14;20170428143541805728687.14;20170428143556989981336.14;201705482237505208898.3;201607159115020523242.3;20170198330153427156.3;201701983651731566441.24;201702814161689328576.3;201611115493152280267.2;2016122993910843272954.76;20170139163953724508.6;201701393826441925798.3;201701981354806296676.6;2017031381219598988107.3;201611782830536460428.3;2017021384751132554457.6;201702208352527768995.3;2017032374810634528155.3;201512238258130275763.6;20151223858419113882.3;201701394938793617357.3;20160449133120144433.6;201701910521590563041.3;201704249272330194881.6;20170112104727527185735.3;201604610254615628722.17;2017031714584848103043.33;201703279452495281839.6;20170331102824224326186.33;2016117152243294598864.3;201611716528595666001.3;2016103116112160928243.3;2015063017343129155989.6;2016062416182313095364.3;201703288718223622624.3;20170329162339378334097.3;20161171171249468253.6;201612291028516388338.3;20170148722311456796.3;20160221628735511138.78;2016118104324126613860.3;2016119105555914340567.3;2013061985532951249599.16;201611411272127857119.13;201611101193683810595.76;2016111014926955556721.24;201611148059791717099.3;2017011181249949734486.3;201604110283630549795.76;2016044171221932680558.13;2015114142212431461640.32;201701119342486685610.3;201604417286824869074.13;20130621144523350401893.16;2015111810194467373826.32;2016071885453331112698.6;20130718152737772303919.16;2016111493346630551666.6;20161114100375732244.3;201611221732159115478.24;20170320154433628966204.3;201705151612341167531.3;20170712103735896795144.3;20170713151140598500730.33;20170713151140598500730.33;2017071315520755831685.33;2016031582514439149085.76;2013071782138138559222.11;2013071815169608801534.16;2016091993136149170427.6;20150629161359693567319.79;20160714153222566766945.3;2016071583255695479430.2;2013072983714425161258.16;2013072993250988327.16;2017031314392267202805.3;2015062415409480615857.69;2016112273740922605418.3;2015068103220560520970.6;2013085144949191140891.16;2013085153042514713935.16;201612115559387364911.3;201703131354396502263.17;2013081314425472270908.16;2016101710321609508785.11;2013081514303560151964.16;2016101782227820913606.6;20130816145534210297373.16;201705515594878762190.3;20130816151630496681381.16;2016071881536922216121.3;2016071894713668737990.2;2015062283921994140957.6;2015062993856981827583.6;20161021131928908380864.24;201308683739908159417.16;2016062916286599692688.3;2016075131837268784726.2;201308298243584401029.16;20161229141346432948905.3;20161229142144216764024.3;20170114113626499208214.11;2013082895626243182359.16;2013094142736109791708.16;2014019144527558445744.16;201610139736309621682.3;20161017142156735782037.3;20161020144726839211513.11;201309101437394721687.16;2015061582649476235863.6;2013091292426177995724.16;2016122914183218635037.3;20160930103346648623344.3;2015061143037576497519.79;20161037534639688698.3;2017053144338168350608.11;2017054101929334119398.3;2017091581010807570414.13;2017091581141130995723.13;201707177562136735259.3;2017071793222110150.6;2016061381952459822194.3;2017091410517919382412.3;2016106144117695317533.3;20161010103354685795049.7;2016101114586232416385.3;201309111491730853509.16;201705884049357779162.6;201310813484055667156.16;2013108135951352268855.16;201609268576712745465.6;2016092782414339503759.3;20170322142219730850701.3;2013108144910508661988.16;2016092191054803252935.3;2015061614186647367253.69;2017032413130594393880.24;20170324132248243123120.24;20170271601299360331.3;201702716911315166157.3;2017021095036547895394.3;2017022715741293611276.3;2017033103749677477378.76;2017038162734140657075.3;201505131722292136740.69;20160919144953268231955.78;201707279550577696434.11;201708284521851487710.3;20170828545228715815.6;2013103092132280677491.16;20161049630303556447.2;2016031103155668653220.2;20160920135027753527872.78;201310309328955442311.16;2013111315422738792377.16;201505189412626961197.6;201604111665101279116.13;201702138719273488522.3;201611910223926337178.19;2016119105331972395992.3;201702109272203217050.3;20170220162140320437846.33;2016041120324231974926.11;20160919133917998842776.2;201702228443675431203.3;2013115151558938417338.16;20170327141117716241955.11;201703308412680295816.3;2013123135657627942331.16;20160913134241192386864.24;2013121185637909346127.16;201311515424837211698.16;201312118182771029929.16;20160929144712533932598.3;20161048102556933674.6;2017061810173619462307.7;2017061991255353958395.3;20170619101222275222720.24;20140924142548738560644.6;201706218842800532805.3;2017062185511806113658.13;2016098153120562800178.13;201610482512697756640.6;201702131011489497448.3;201511210249185850004.6;2017021775920839418024.3;20160613111250277374137.6;2013112795437761912514.18;2013112710105034857981.18;2013112710362367420417.18;201602161685342611049.2;20160617144635181443121.7;2016062495830157339201.7;20160627858419351174.6;2016062785748378962283.3;2013123141031593462035.16;201312414493585541023.16;20170113141712128005.17;2017027111949158325415.6;2017028143736541271575.3;201604199627199405277.6;20160419141248451258296.17;2017021310412923375636.24;2017021582624214209461.3;2017041392746756780825.3;201602299451103357999.6;201609884722395712604.24;201610181596282277568.3;2016

Cánh đồng lúa xã Ninh Xuân,  thị xã Ninh Hòa

1. Rà soát, khoanh vùng sản xuất và chuyển đồi cây trồng, mùa vụ:

Theo dự báo và nhận định tình hình khí hậu và thời tiết vùng Duyên hải Nam Trung bộ, năm 2017 tình trạng nắng hạn thiếu nước vẫn xảy ra tuy không gay gắt như mùa khô năm 2016. Vì vậy các địa phương cần rà soát diện gieo trồng lúa các vụ trong năm, chủ động cân đối nguồn nước, khoanh vùng sản xuất, tập trung chỉ đạo sản xuất theo từng vùng:

-   Vùng chủ động và an toàn về nguồn nước cần chỉ đạo gieo sạ tập trung, áp dụng các biện pháp kỹ thâm canh cao;

-   Vùng có nguy cơ thiếu nước xây dựng phương án chổng hạn để chủ động khai thác sử dụng nguôn nước tiết kiệm hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất do hạn gây ra vào mùa khô;

-    Vùng có thể chuyển đổi từ đất lúa sang cây trồng cạn ngắn ngày khác, các địa phương căn cứ kế hoạch chuyển đổi cây trồng theo Quyết định số 2960/QĐ- UNBD ngày 09/9/201 ố của ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “về việc phê duyệt Đê án chuyên đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020”, hướng dẫn tuyên truyền chủ trương chuyên đôi cây trồng; phổ biến chính sách hỗ trợ để nông dân đăng ký chuyển đổi;

Vùng không có khả năng tưới thực hiện chuyển đổi mùa vụ hoặc dừng sản xuất tránh thiệt hại do nang hạn.

2.  Khuyến khích luân canh lúa với cây trồng cạn trên đất chủ đông tưới tiêu:

-       Lúa đông xuân sớm - Đậu xanh hoặc bắp xuân hè - Lúa hè thu;

-       Lúa đông xuân sớm - Đậu phông xuân hè - Lúa hò thu;

-       Lúa đông xuân sớm - Lúa xuân hè - Đậu phông hè thu (làm giống).

3.      Bố trí lịch thời vụ hợp lỷ để tránh các yếu tổ hất thuận thời tiết và sâu bệnh:

-       Vụ đông xuân tránh lúa trỗ vào thời điểm gió lạnh tiết Đại hàn (20-21/01).

- Vụ hè thu tránh lúa trồ vào thời điểm gió khô nóng từ tiết Tiểu thử đến tiết Đại thử (7-8/7 đến 22-23/7).

a) Lịch thời vụ gieo sạ lúa năm 2017 cụ thể nhu sau: 

Vụ sản xuất

Thòi gian gieo sạ

Thòi gian trỗ bông

Thời gian thu hoạch

- Lúa đông xuân:

 

 

 

+ Giống trung ngày: thời gian sinh trưởng từ 105 - 110 ngày.

Từ 25/11 đến 05/12

Từ 10/02 đến 25/2

Từ 12/3 đến 27/3

+ Giống ngan ngày: thời gian sinh trưởng <100 ngày.

Từ 10/12 đến 25/12

Từ 18/2 đến 03/3

Từ 20/3 đến 5/4

- Lúa hè thu:

Giống ngắn ngày: thời gian sinh trưởng <95 ngày.

Trà 1: từ 20/4 đến 30/4

Từ 25/6 đến 05/7

Từ 25/7 đến 10/8

Trà 2: từ 25/5 đến 05/6

Từ 30/7 đến 10/8

Từ 30/8 đến 10/9

- Lúa thu đông trên đất 03 vụ:

 

 

 

+ Giống ngắn ngày: thời gian sinh trưởng < 100 ngày.

Từ 05/10 đến 15/10

Từ 15/12 đến 25/12

Từ 15/01 đển 25/01/2017

+ Giống trung ngày: thời gian sinh trưởng từ 105 - 110 ngày.

Từ 25/9 đến 05/10

Từ 15/12 đến 24/12

Từ 15/01 đến 5/01/2017

- Lúa thu đông trên đất 01 vụ

Cuối tháng 9

Từ 05 đến 10/12/2016

Từ 05 đến 10/01/2017

 b)       Các vấn đề lưu ý khi bố trí thời vụ

-     Trên một cánh đồng càn bố trí cơ cấu giống lúa với tỷ lệ hợp lý, mồi giống lúa không quá 30% diện tích; chỉ đạo gieo sạ tập trung đê né tránh các đợt cao điểm phát sinh sâu bệnh hại và dễ điều tiết nước tưới, thu hoạch cơ giới thuận lợi.

-      Những vùng không chủ động nước tưới (dựa vào nước trời) tùy theo điều kiện cụ thể moi vùng để bổ trí gieo sạ phù hợp, tận dụng nguồn nước còn lại sau mùa mưa lụt. Những diện tích sử dụng nguôn nước tưới từ các đập dâng và hô chứa nhỏ cần chia diện tích sản xuất vụ hè thu thành hai trà theo hướng dân.

-      Chân ruộng trũng tùy điều kiện cụ thể, nước rút đến đâu, gieo sạ đến đó.

-     Đối với các diện tích thường bị hạn cuối vụ (khu tưới đập dâng nhỏ) có thê gieo sạ trước lịch thời vụ hướng dẫn 7 ngày.

-     Riêng các huyện phía nam của tỉnh, ít bị ảnh hưởng của gió nóng trong vụ hè thu thì có thể gieo sạ lúa tập trung từ 10/5 đến 25/5 ở vùng chủ động nước.

4.     Cơ cấu giống

a)      Vụ đông xuân:

-      Giống chủ lực: ML48, ML 202, TH41, THÓ;

-     Giống bổ sung: ML214, OM7347, OM4900, OM6976. Các huyện, thị xã phía bắc đưa thêm giống 1R17494, HT1; các huyện, thị xã thành phố phía nam đưa thêm giống VD20 vào cơ giống bổ sung vụ đông xuân 2016 - 2017.

b)      Vụ hè thu:

-       Giống chủ lực: ML48, ML 202, TH41, THÓ.

-       Giống bổ sung: ML214, ML49, OM7347, OM4900, OM6976.

c)       Vụ mùa: ML202, ML48, TH41.

d)     Ngoài cơ cấu giống trên, ở vùng có nguy cơ thiếu nước tưới, hoặc nguy cơ ngập úng vào cuối vụ nên bố trí giống có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, và sử dụng các giống chịu hạn: LCH37, AI 7, LC93-4 để sản xuất ở tất cả các vụ trong năm.

e)      Vùng chuyển đổi cây trồng, luân canh, tăng vụ, sản xuất cây trồng cạn ngắn ngày, hướng dẫn cho nông dân chọn sử dụng giống: Đậu xanh: HL89-E3, ĐX208, đạu phông: L14, LDH01, HL2; bắp lai: LVN61, LVN10, PAC339; bắp lai biến đổi gen: NK-66 BT/GT và một sổ giống bắp nểp: VN2, VN6, nếp lai 556.

5.     Một số giải pháp kỹ thuật

a)     Các địa phương vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng, tu bổ, nạo vét kênh mương, triển khai làm đất sớm như cày ải, bón vôi cải tạo đất đối với những chân ruộng bị chua, phèn; tổ chức cho nông dân ra quân diệt chuột đồng loạt, áp dụng tông hợp các biện pháp thủ công, sinh học và hóa học.

b)      Hướng dẫn nông dân áp dụng chương trình 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm, sử dụng giông lúa câp nguyên chủng hoặc giông xác nhận, giảm lượng giống gieo sạ xuống mức 100-120 kg/ha đối với lúa thuần, từ 40-50kg/ha đối vơi giống lúa lai; áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp, không phun thuốc trừ sâu cho cây lúa trước 45 ngày tuôi nhăm tiết kiệm chi phí sản xuất, bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa.

c)      Tăng cường sử dụng giống lúa^ ngắn ngày có thời gian sinh trưởng dưới 90-95 ngày, giông lúa thuân có năng suất cao, chất lượng tốt, chịu hạn, kháng sâu bệnh, đê rút ngăn thời vụ, tránh thiên tai do hạn hán, lũ lụt, tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích; nhất là ở những chân ruộng sản xuất 3 vụ/năm.

d)     Cần gieo sạ tập trung theo từng khu vực, từng cánh đồng để rút ngắn thời gian gieo sạ và tiết kiệm lượng nước tưới.

e)   Rà soát, khoanh vùng sản xuẩt lúa bỏ vụ trong 2 năm 2015 và 2016 để tiến hành công tác chuyển đổi sang cây trồng cạn, tránh hiện tượng đất bỏ hoang.

      Trên cơ sở nguồn nước hiện có, và kế hoạch, lịch thời vụ, cơ cẩu giống chung toàn tỉnh, các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xây dựng kế hoạch sản xuất lúa phù hợp với điều kiện địa phương; phổi họp chỉ đạo quản lý, cân đối nguồn nước, phân vùng sản xuất, bố trí lịch thời vụ, cơ cấu giống phù hợp, hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh, đồng thời chủ động chuyên đổi những diện tích sản xuất lúa không chủ động nước tưới sang các cây trồng cạn sử dụng ít nước tưới hơn, để sản xuất  năm 2017 đạt hiệu quả.

 Phòng Nghiệp vụ tổng hợp


CÁC TIN KHÁC

Danh sách các cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Huyện Khánh Sơn chuyển đổi hơn 228 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía tím và các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao.
Chuyển giao hơn 14.000 hom mía tím cấy mô sạch bệnh cho huyện Khánh Sơn.
Xây dựng 2 bộ giống lúa Khánh Hòa
Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa hỗ trợ lúa giống năng suất cao cho đồng bào 3 thôn Suối Lau, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm
Khánh Vĩnh : xuống giống mì niên vụ 2017
Hướng dẫn sản xuất vụ hè thu và vụ mùa năm 2017
Khánh Vĩnh: Nông dân phát triển 135 ha cây mít.
Khánh Vĩnh : Nhiều hình thức hỗ trợ nông dân phát triển cây ăn quả đặc sản.
Nông dân huyện Khánh Vĩnh trồng rau màu ngắn ngày chuẩn bị cho thị trường Tết nguyên đán 2017.
123
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Công báo Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Giám sát Báo cáo định kỳ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Sách - Tư liệu kỹ thuật Nuôi trồng
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Hệ tác nghiệp "Một cửa" điện tử
Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,