Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC KIỂM LÂM
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
 ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG:
 
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
09:08 - 22/09/2023
ngày 21 tháng 9 năm 2023, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tỉnh Khánh Hòa có thông báo số 221/TB-KL về việc lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
14:09 | 19/09/2023
Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh có Thông báo số 554/TB-KL ngày 19/9/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
16:01 | 09/08/2023
Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa có Thông báo số 563/TB-KL ngày 09/8/2023 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
10:48 | 03/08/2023
Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa có Thông báo số 182/TB-KLCĐ ngày 01/8/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
13:41 | 18/07/2023
Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
09:55 | 06/07/2023
Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh Thông báo số 427/TB-KL ngày 06/7/2023 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
10:36 | 29/06/2023
Hạt Kiểm lâm Nha Trang thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ
14:51 | 28/03/2023
ngày 28 tháng 3 năm 2023. Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh có văn bản số 203/TB-KT V/v công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
16:04 | 22/03/2023
Ngày 22/3/2023, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh có Thông báo số 189/TB-KL Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên trang thông tin điện tử
09:17 | 05/01/2023
Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản ngày 03/01/2023
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
14:20 | 28/12/2022
Ngày 27/12/2022. Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR có Thông báo số 356/TB-KLCĐ về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
123456789
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,