Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC QLCL NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Các phòng nghiệp vụExpand Các phòng nghiệp vụ
Chương trình hoạt độngExpand Chương trình hoạt động
Thủ tục hành chínhExpand Thủ tục hành chính
Thông báo
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Đảng - đoàn thểExpand Đảng - đoàn thể
Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm
Danh sách cơ sở đủ điều kiện ATTPExpand Danh sách cơ sở đủ điều kiện ATTP
Danh sách điểm kinh doanh thực phẩm an toàn được xác nhận
Bản tin thị trường nông nghiệp
An toàn thực phẩm tàu cá có chiều dài trên 15m
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
Thủ tục kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
16:23 | 08/08/2018

1. Thành phần hồ sơ:

STT

Thành phần

Bản chính

Bản sao

1

Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT

X

 

2

Hp đồng mua bán hàng hóa (là bản tiếng Việt hoặc bản tiếng Anh, nếu là ngôn ngữ khác thì người nhập khẩu phải nộp kèm bản dịch ra tiếng Việt và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bản dịch);

 

X

3

Hóa đơn

 

X

4

Danh mục hàng hóa

 

X

5

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa

 

X

6

Vận đơn

 

X

7

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu

 

X

8

Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có)

 

X

9

Ba (03) bản Thông báo kết quả kiếm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khấu được cơ quan kiếm tra đánh giá đạt yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm sau 03 lần kiểm tra liên tiếp tại các ngày khác nhau đối với lô hàng muối nhập khẩu cùng loại, cùng xuất xứ, cùng nhà sản xuất, cùng người nhập khấu theo phương thức kiếm tra chặt hoặc Giấy chứng nhận hợp quy chất lượng muối nhập khẩu theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT (áp dụng đối với phương thức kiểm tra giảm).

 

X

10

Bản sao chụp có xác nhận sao y bằng dấu của người nhập khẩu: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (viết tắt là CFS) đối với muối ăn. do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp theo quv đinh tai Thông tư 63/2010/TT- BNNPTNT ngàv 01 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

X

11

Biên bản lấy mẫu theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này và mẫu muối nhập khẩu theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư này (áp dụng đối với phương thức kiếm tra chặt)

X

 

12

Kết quả thử nghiệm mẫu muối nhập khẩu do phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS lĩnh vực hóa cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT (áp dụng đối với phương thức kiểm tra chặt)

X

 

- Ngay sau khi nhận hồ sơ, Bộ phận TN&TKQ Sở Nông nghiệp và PTNT chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Sau khi nhận hồ sơ, cán bộ được giao nhiệm vụ của Chi cục lập phiếu kiểm soát quá trình (BM.QLCL07) và chuyển cho Phòng Chế biến thương mại để kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

2. Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ

3. Nơi nhận và trả kết quả: Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Bộ phận một cửa - sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Khu liên cơ II, số 4 Phan Chu Trinh, Nha Trang.VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,