Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn BàExpand Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
Lịch công tác
Văn bản QPPL
Thông báo
Cải cách hành chính
Liên hệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Hệ động vật
Hệ động vật rừng Hòn Bà
10:27 | 29/05/2018

 Về hệ động vật rừng

Theo thống kê chưa đầy đủ ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có 321 loài 90 họ thuộc 27 bộ trong đó có 56 loài động vật quý hiếm.

- Về thú: Kết quả các cuộc điều tra đã ghi nhận (chưa đầy đủ) KBTTN Hòn Bà có 70 loài thú trong 23 họ ở 9 bộ. So với tài nguyên thú của cả nước là 252 loài, 41 họ, 14 bộ (Lê Vũ Khôi, 2002) thì tài nguyên thú của khu vực có số loài chiếm 27%, số họ chiếm 56% và số bộ chiếm 64%. Loài thú đáng chú ý là Vượn đen má hung (Nomascus gabriellae) và Chà vá chân đen (Pygathrix nigripes). Ngoài 2 loài trên, linh trưởng khác ở Hòn Bà được ghi nhận là còn rất nhiều như Khỉ vàng (Macaca mulatta) và Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), Khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina)… với tiềm năng rất lớn cần có sự nghiên cứu điều tra thêm về linh trưởng.

- Về chim: Khu hệ chim có 144 loài, 49 họ thuộc 14 bộ với các loài như Trĩ sao (Rheinartia ocellata), Gà rừng (Gallus gallus), Cu gáy (Streptopelia  chinensis), Hồng hoàng (Buceros  bicornis), Vẹt ngực đỏ (Psittacula  alexandri), Sơn ca (Alauda gulgula), Khướu đầu đen (Garrulax milleti), Cú lợn lưng xám (Tyto alba), Cú vọ (Glaucidium  cuculoides), Khách đuôi cờ (Temnurus temnurus),…

- Về lưỡng cư – bò sát: Gồm 107 loài ở 18 họ thuộc 4 bộ với các loài quý hiếm và đặc hữu như Cóc đốm Hòn Bà (Kalophrynus honbaensis), Cóc này mắt trăng (Leptobrachium leucops), Nhái bầu cây (Microhyla arboricola), Thằn lằn ngón Yang Bay (Cyrtodactylus yangbayensis), Tắc kè đá (Gekko grossmanni) Ếch cây ma cà rồng (Rhacophorus vampyrus), Cóc rừng (Ingerophrynus galeatus), Rắn cạp nong (Bungarus fasciatus), Rùa núi hộp lưng đen (Cuora amboinensis), Tắc kè (Gekko gecko), Kỳ đà hoa (Varanus salvator),…VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,