Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn BàExpand Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
Lịch công tác
Văn bản QPPL
Thông báo
Cải cách hành chính
Liên hệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Lịch sử hình thành phát triển
Lịch sử hình thành và phát triển của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
07:57 | 29/05/2018

 

GIỚI THIỆU VỀ KBTTN HÒN BÀ

Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà nằm cách thành phố Nha Trang gần 30 km (theo đường chim bay) thuộc địa bàn 4 huyện: Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đỉnh Hòn Bà là nơi nhà bác học – bác sỹ người Pháp A.Yersin đã xây dựng cơ sở nghiên cứu y học, dược học. Hệ sinh thái Hòn Bà phong phú và đa dạng nhiều nơi vẫn còn tương đối nguyên vẹn; tài nguyên động, thực vật đa dạng với nhiều loài quý hiếm và đặc hữu như Pơ mu, Thông 2 lá dẹt, Gõ đỏ, Kim tuyến, Sồi Hòn Bà, Sồi yersin, Vượn đen má hung, Chà vá chân đen, Cu li nhỏ,… Với những giá trị về thiên nhiên và văn hóa lịch sử, Hòn Bà là nơi có tiềm năng lớn trong nghiên cứu khoa học và phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái.

Ban quản lý Khu bảo tồn là chủ quản lý khu rừng, hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu, theo chính sách hiện hành, chịu trách nhiệm trước Nhà nước về các hoạt động của Khu bảo tồn.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà được thành lập theo Quyết định số 98/2005/QĐ-UBND ngày 15 ngày 12 tháng 2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở các đơn vị tiền thân lần lượt là:

- Lâm trường Diên Khánh (theo Quyết định số 1471/QĐ/UB ngày 23 tháng 12 năm 1992 của UBND tỉnh Khánh Hòa “V/v thành lập doanh nghiệp Nhà nước: Lâm trường Diên Khánh”).

- Lâm trường công ích Diên Khánh (theo Quyết định số 5380/QĐ-UB ngày 27 tháng 10 năm 1997 của UBND tỉnh Khánh Hòa “V/v Chuyển Lâm trường Diên Khánh sang hoạt động công ích và đổi tên thành Lâm trường công ích Diên Khánh”)

- Ban quản lý rừng phòng hộ Diên Khánh (theo Quyết định số 4332/2000/QĐ-UB ngày 25 tháng 09 năm 2000 của UBND tỉnh Khánh Hòa “V/v Chuyển Lâm trường công ích Diên Khánh thành đơn vị Sự nghiệp và lấy tên mới là Ban quản lý rừng phòng hộ Diên Khánh”).

Nhằm nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển du lịch sinh thái, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đến năm 2020 theo quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 và phê duyệt Dự án điều chỉnh Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà theo quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2014 với tổng diện tích của Khu Bảo tồn là 19.285,83 ha gồm 3 phân khu:

- Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: 9.519,16 ha

- Phân khu phục hồi sinh thái: 9.553,51 ha

 - Phân khu dịch vụ - hành chính: 213,16 ha

Năm 2017, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý bảo vệ rừng, nghiên cứu khoa học và thường xuyên chăm lo cho đời sống, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ nhân viên.VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,