Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn BàExpand Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
Lịch công tác
Văn bản QPPL
Thông báo
Cải cách hành chính
Liên hệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Chức năng nhiệm vụ
Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
10:19 | 28/10/2017

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ

(Kèm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND, ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

1. Vị trí, chức năng

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, có chức năng quản lý bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng đặc dụng.

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản và có con dấu riêng theo quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn tài nguyên thiên nhiên đi đôi cới phát triển rừng đáp ứng mục tiêu bảo tồn và pháp triển bền vững của khu bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển các nguồn gen về động vật và thực vật rừng đặc hữu quý hiếm, bảo quản chức năng phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản để hỗ trợ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực về quản lý, nghiên cứu khoa học, thực thi pháp luật cho đội ngũ cán bộ Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên, tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động và hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng.

Thực hiện nghiên cứu khoa học, từng bước nghiên cứu phát triển, giám sát, quản lý tài nguyên động, thực vật phục vụ công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững tài nguyên của khu bảo tồn.

Phát huy thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan, văn hóa lịch sử nhằm sử dụng hợp lý các giá trị đa dạng sinh học và các dịch vụ môi trường rừng, kêu gọi đầu tư, hợp tác, đa dạng hóa các nguồn tài chính và tiếp cận nguồn tài trợ để từng bước tiếp cận và phát triển các loại hình du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường cải thiện đời sống của người dân địa phương.

Từng bước phát triển kinh tế xã hội cộng đồng dân cư vùng đệm, xây dựng dự án mô hình, chính sách hỗ trợ người dân nhằm giảm thiểu các nguy cơ vì sinh kế mà gây tác hại đến rừng

 VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hoteline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,