Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC THỦY LỢI
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thủy lợiExpand Thủy lợi
Phòng chống lụt bãoExpand Phòng chống lụt bão
Liên hệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Chức năng - nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa
14:21 | 09/04/2013
Theo Quyết định 884/QĐ-UBND ngày 06/10/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Chi cục Thủy lợi

altace

altace kk-vine.at

               I. Vị trí, Chức năng:

Chi cục Thuỷ lợi là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực thủy lợi, cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Chi cục Thủy lợi đảm nhận chức năng, nhiệm vụ của Thường trực Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Khánh Hòa.

Chi cục Thủy lợi chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát  triển  nông  thôn.

Chi cục Thủy lợi có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực thuỷ lợi, đê kè, cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn;

2. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý các quy hoạch thuộc lĩnh vực thuỷ lợi;

3. Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và các chương trình, dự án về phát triển thuỷ lợi, cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện;

4. Quản lý, thẩm định và kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, công trình khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên nước (trừ nước khoáng và nước địa nhiệt) theVIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,