Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Văn bản - Chính sáchExpand Văn bản - Chính sách
Thông tin hoạt động
Quy hoạch, Kế hoạch
Thủ tục hành chínhExpand Thủ tục hành chính
Phổ biến - Tuyên truyền
Thông báo
Tài chính
Kinh tế hợp tác và trang trại
Hệ thống QLCL theo TCVNExpand Hệ thống QLCL theo TCVN
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Tài chính
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2021
09:14 - 12/08/2021
Công khai Quyết định số 279/QĐ-PTNT về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn.
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa
14:43 | 22/01/2021
Ban hành Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa.
Quyết định số 16/QĐ-PTNT ngày 06/7/2020 về việc công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa
15:33 | 05/08/2020
Ngày 06/7/2020 Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa ban hành Quyết định số 16/QĐ-PTNT ngày 06/7/2020 về việc công khai thực hiện dự toán thu- chi ngân sách 6 tháng năm 2020 của Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa
Công khai Quyết định số về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
09:01 | 29/05/2020
Chi cục Phát triển nông thôn công khai Quyết định số 12/QĐ-PTNN về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
Công khai Quyết định về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Chi cục Phát triển nông thông tỉnh Khánh Hòa
09:41 | 30/03/2020
Công khai Quyết định số 07/QĐ-PTNT ngày 18/03/2020 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
Công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2020
10:01 | 20/01/2020
Công bố công khai ngân sách nhà nước năm 2020 của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2019
11:21 | 08/07/2019
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2019 của Chi cục Phát triển nông thôn
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
11:21 | 08/07/2019
Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Chi cục Phát triển nông thôn
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hoteline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,