Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM QUẢN LÝ - KHAI THÁC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY SẢN
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Tuyên truyền - phổ biến
Công khai ngân sách
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Cải cách hành chính
Chuyển đổi số
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Cải cách hành chính
Kế hoạch CCHC năm 2022 của Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa
10:48 - 28/02/2022
Ngày 10/2/2022, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2022 kèm theo Quyết định số 57/QĐ-QLKT
Kế hoạch CCHC năm 2021
16:22 | 04/06/2021
Ngày 19/2/2021, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 97/QĐ-QLKT về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021
16:22 | 04/06/2021
Ngày 14/4/2021, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch tuyền truyền Cải cách hành chính năm 2021
Tổng kết chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020
09:36 | 29/10/2020
Thực hiện kế hoạch số 1513/KH-SNN- VP ngày 19/5/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa; Ngày 25/5/2020 Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa đã có báo cáo số 155/BC-QLKT về việc tổng kết Chương trình CCHC giai đoạn 2011-2020.
Kế hoạch CCHC năm 2020
09:15 | 28/10/2020
Ngày 5/2/2020 Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản Khánh Hòa có quyết định số 28/QĐ-QLKT về việc ban hành kế hoạch CCHC năm 2020
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
22:04 | 04/03/2020
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,