Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO
Skip Navigation Links
Giới thiệu chungExpand Giới thiệu chung
Danh mục sản phẩmExpand Danh mục sản phẩm
Tin tức
Tư vấn và chuyển giao kỹ thuậtExpand Tư vấn và chuyển giao kỹ thuật
Liên hệ
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Thông báo
Lịch làm việc
Kinh doanhExpand Kinh doanh
Quyết định
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Giới thiệu chung
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ
09:59 - 13/05/2021
Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa thông báo tuyển dụng nhân sự:
TỔ CHỨC BỘ MÁY
15:58 | 27/04/2021
Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa
QUYÊT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ
15:43 | 27/04/2021
Ngày 28/4/2021, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao đã ký quyết định số 45/QĐ-CNC về việc bổ nhiệm cán bộ
QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ
10:08 | 01/07/2019
Để cụ thể hóa quy chế thực hiện dân chủ của Chính phủ, nay Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trung tâm gồm các điều khoản sau:
NỘI QUY LAO ĐỘNG
10:53 | 28/06/2019
Căn cứ tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức lao động trong đơn vị và trao đổi thống nhất với cán bộ chủ chốt, nay Giám đốc ban hành nội quy lao động như sau
Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức làm việc tại Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa
10:30 | 28/06/2019
Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao trong thực hiện nhiệm vụ và trong các mối quan hệ xã hội khác.
QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁN BỘ
09:49 | 28/05/2019
Ngày 6/5/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký ban hành Quyết định số 262/QĐ-SNN về việc về việc bổ nhiệm cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG NHÂN VIÊN
15:33 | 20/02/2019
Ngày 28/12/2018, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa đã ký ban hành Quyết định số 187/QĐ-CNC về việc điều động công nhân viên
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÔNG NHÂN VIÊN
15:56 | 19/02/2019
Ngày 2/01/2019, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa đã ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-CNC về việc điều động công nhân viên
QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁN BỘ
15:49 | 19/02/2019
Ngày 23/01/2019, Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa đã ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-CNC về việc phân công nhiệm vụ cán bộ
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CÁN BỘ
09:31 | 01/02/2019
Ngày 23/01/2019, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký ban hành Quyết định số 39/QĐ-SNN về việc về việc bổ nhiệm cán bộ.
12
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,