Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Hệ thống khuyến nôngExpand Hệ thống khuyến nông
Hoạt động Khuyến nôngExpand Hoạt động Khuyến nông
Mô hình hiệu quảExpand Mô hình hiệu quả
Hệ thống văn bản
Thông tin cần biết
Thông báo
Cải cách hành chính
Tập san Khuyến nông
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Hoạt động Khoa học công nghệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Giới thiệu
Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
12:52 - 18/08/2022
Ngày 14 tháng 3 năm 2022 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 94/QĐ-TTKN về Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020 - 2022
12:52 | 18/08/2022
Ngày 15/3/2022, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông ban hành Quyết định số 100/QĐ-TTKN về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020 - 2022
Quy chế trao đổi, xử lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) của Trung tâm Khuyến nông
15:09 | 22/12/2021
Ngày 18 tháng 5 năm 2021 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 178/QĐ-TTKN về việcQuy chế trao đổi, xử lý văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành (E-Office) của Trung tâm Khuyến nông
Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, nhân viên hợp đồng Trung tâm Khuyến nông nông Khánh Hòa
15:02 | 22/12/2021
Ngày 25 tháng 3 năm 2021 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 109/QĐ-TTKN Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức, nhân viên hợp đồng Trung tâm Khuyến nông nông Khánh Hòa
Quy chế thi đua khen thưởng Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
14:57 | 22/12/2021
Ngày 08 tháng 01 năm 2021 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 09/QĐ-TTKN về việc ban hành quy chế Quy chế thi đua khen thưởng Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa
Cơ cấu tổ chức
14:20 | 16/11/2020
Quyết định về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020 - 2022
16:27 | 27/08/2020
Ngày 06 tháng 07 năm 2020 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 186/QĐ-TTKN về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ giai đoạn 2020 - 2022
Quyết định Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa năm 2020
11:19 | 10/08/2020
Ngày 21 tháng 02 năm 2020 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 44/QĐ-TTKN về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
Sữa đổi bổ sung quy chế làm việc của Trung tâm Khuyến nông
10:49 | 10/01/2020
Ngày 13/6/2019, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết định số 176/QĐ-TTKN về việc sữa đổi bổ sung quy chế làm việc của Trung tâm Khuyến nông.
Sữa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 2017-2020.
10:29 | 03/01/2020
Ngày 30/1/2018 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành quyết định số 31/QĐ-TTKN về việc sữa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ 2017-2020.
Quyết định ban hành nội quy lao động của Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Ninh Lộc thuộc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
14:26 | 21/01/2019
Ngày 31 tháng 8 năm 2018 Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa ban hành Quyết đinh số 367/QĐ-TTKN về việc ban hành nội quy lao động của Trại thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Ninh Lộc thuộc Trung tâm Khuyến nông Khánh Hòa.
123
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,