Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG BQL KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn BàExpand Đặc điểm sinh thái Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Đảng - Đoàn thể
Công khai ngân sách
Lịch công tác
Văn bản QPPL
Thông báo
Cải cách hành chính
Liên hệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
Thông báo
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
14:16 - 10/09/2018
Ngày 30 tháng 8 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 2518/QĐ-UBND về việc điều động công chức ông Nguyễn Sỹ Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, đến nhận công tác tại Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà kể từ ngày 05 tháng 9 năm 2018.
Phổ biến, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
16:51 | 26/08/2018
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà đăng tải các văn bản chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hoà về việc triển khai các Quyết định của UBND tỉnh Khánh Hoà ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Đồng thời, Sở yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở nghiên cứu, tổ chức quán triệt nội dung các tài liệu để toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị nắm được nội dung chỉ đạo, thống nhấ
Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
09:23 | 08/08/2018
Nhằm quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước một cách hiệu quả, Ban quản lý Ban hành Quy chế quản lý và tài sản công của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.
Quy chế chi tiêu nội bộ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà năm 2018
10:56 | 07/08/2018
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà ban hành Quyết định số 03/QĐ-BQL ngày 19/01/2018 về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và có hiệu lực kể từ ngày ban hành
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,