Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC KIỂM LÂM
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Sự kiện-xã hội
Thủ tục Hành chínhExpand Thủ tục Hành chính
Lịch Làm việc
Thông Báo
Tin Học
Văn bản liên quan ngành
HTQLCL ISO 9001:2008
Tài chính Kế toán
Phản ánh,kiến nghị
Văn bản pháp Luật
Đầu Tư-Xây dựng
Đấu Giá
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Vạn Ninh
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2018
Trang chủ
Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2018
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng
Trang chủ
 
Hội nghị tổng kết thi đua Khối Hành chính năm 2018
10:38 - 17/12/2018 - đăng bởi Chi cục Kiểm lâm
Ngày 14/12/2018 Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đơn vị chủ trì Khối thi đua Hành chính năm 2018 tiến hành tổ chức Hội nghị Tổng kết thi đua năm 2018
Thông tin hoạt động:
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng và quản lý cơ sở dữ liệu ngành Lâm nghiệp.
10:11 - 09/11/2018
Từ ngày 05-10/11/2018, tại Nha Trang, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV (Cục Kiểm lâm) tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng phần cập nhật diễn biến rừng và quản lý cơ sở dữ liệu ngành Lâm nghiệp
Tập huấn phần mềm FRMS phiên bản 3.0
Tập huấn công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR năm 2018
Hội nghị giao ban công tác quản lý bảo vệ rừng 9 tháng năm 2018
Hội nghị Sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2018
Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm Khối Hành chính
Đầu tư - Xây dựng:
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Diên Khánh
10:41 - 08/11/2018
Ngày 06/11/2018 Hạt Kiểm lâm Diên Khánh ban hành thông báo số 149/TB-KL về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
Hệ thống Văn bản
Nghỉ 40 ngày làm việc trở lên vẫn xét “Lao động tiên tiến”
10:17 - 08/08/2017
Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Cải cách hành chính
Kế hoạch công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
16:07 - 24/01/2018
Kế hoạch công tác tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
Kế hoạch Kiểm soát TTHC 2018
Đảng - Đoàn thể:
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2018
09:18 - 20/11/2018
Ngày 17/11/2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2018
Đại hội Chi bộ Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2020
Thông báo:
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Khán Vĩnh
08:56 - 11/12/2018
Ngày 11/12/2018 Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh ban hành thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Cam Lâm
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Bản cam kết không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận trong thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Cam Ranh
Tin nổi bật
Hội nghị tổng kết thi đua Khối Hành chính năm 2018
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Khán Vĩnh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Cam Lâm
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Bản cam kết không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận trong thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2018
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh
Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng và quản lý cơ sở dữ liệu ngành Lâm nghiệp.
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Diên Khánh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Trang chủ
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Điểm kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,