Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC KIỂM LÂM
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Sự kiện-xã hội
Thủ tục Hành chínhExpand Thủ tục Hành chính
lich
Thông Báo
Tin Học
Văn bản liên quan ngành
HTQLCL ISO
Phản ánh,kiến nghị
Văn bản pháp Luật
Đấu Giá
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
 
HỘI THAO KỶ NIỆM CHÀO MỪNG 49 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 21/5/1973 - 21/5/2022
19:36 - 20/05/2022 - đăng bởi Chi cục Kiểm lâm
Hôm nay, ngày 20/5/2022. Chi cục Kiểm lâm tổ chức Hội thao nhằm chào mừng 49 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam 21/5/1973-21/5/2022 tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa
Giới thiệu
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
16:09 - 30/10/2021
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa theo các biểu đính kèm.
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thông tin hoạt động:
HỘI NGHỊ Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng năm 2021
14:27 - 23/11/2021
Ngày 23/11/2021 Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức Hội nghị Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng năm 2021. Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 23/11 đến hết ngày 26/11/2021.
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 9 THÁNG NĂM 2021
Kế hoạch số 860/KH-SNN về việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lễ phát động “Tết trồng cây” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Khánh Hòa
CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG NĂM 2021
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2020
Lĩnh vực chuyên ngành
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG QUÝ I NĂM 2021
16:03 - 02/04/2021
Ngày 02/4/2021, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công tác quản lý bảo vệ rừng quý I năm 2021
Đầu tư - Xây dựng:
HẠT KIỂM LÂM KHÁNH SƠN THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
09:30 - 12/05/2022
Ngày 11/05/2022, Hạt Kiểm lâm có Thông báo số 223/KLKS về việc thông báo lựa chon tổ chức đấu giá tài sản
HẠT KIỂM LÂM THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
HẠT KIỂM LÂM CAM LÂM THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hệ thống Văn bản
Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
07:59 - 09/01/2019
Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Cũng theo Nghị định này, Kiểm lâm cấp huyện là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm cấp tỉnh, có nhiệm vụ giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng; triển khai các biện pháp phòng cháy rừng; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản, xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi
Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về Danh mục loại cây trồng Lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu cây trồng Lâm nghiệp
Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp Lâm sinh
Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững
Cải cách hành chính
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
14:58 - 19/04/2022
Ngày 21/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 537/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Quyết định công bố Danh mục thủ tục thuộc lĩnh vực Lâm nghiệp là (Công nhận, công nhận lại nguồn giống cây trồng lâm nghiệp) Mã số TTHC: 1.000052
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
Quyết định ban hành cải cách hành chính năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
Đảng - Đoàn thể:
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
10:26 - 25/03/2022
Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐUS ngày 10/3/2022 về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã triển khai học tập, quán triệt, tuyê
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA
Chi cục Kiểm lâm Kết nạp Đảng viên mới
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2018
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa
10:47 - 26/02/2020
Ngày 26/02/2020 Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa ban hành Thông báo số 71/TB-KL Về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị xử lý tịch thu của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Diên Khánh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn
Công khai thanh quyết toán
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
08:53 - 15/02/2022
Chi cục Kiểm lâm ban hành quyết định số 23/QĐ-KL ngày 07/01/2022 Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
CÔNG KHAI QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ VÀ TÀI SẢN CÔNG CHI CỤC KIỂM LÂM
V/v công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý III năm 2021
CHI CỤC KIỂM LÂM CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021 và 6 tháng đầu năm 2021
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021 và 6 tháng đầu năm 2021
Tin nổi bật
HỘI THAO KỶ NIỆM CHÀO MỪNG 49 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 21/5/1973 - 21/5/2022
HẠT KIỂM LÂM KHÁNH SƠN THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
HẠT KIỂM LÂM THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
HẠT KIỂM LÂM CAM LÂM THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,