Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC KIỂM LÂM
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
 
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
14:55 - 25/09/2023 - đăng bởi Chi cục Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm khánh vĩnh công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Giới thiệu
HỘI NGHỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2023
10:46 - 18/07/2023
Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp
Thông tin hoạt động:
Hội thao kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023)
14:23 - 19/05/2023
Trong hai ngày 18-19/5/2023, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023)
LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH
HỘI THAO KỶ NIỆM CHÀO MỪNG 49 NĂM NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM 21/5/1973 - 21/5/2022
HỘI NGHỊ Tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng năm 2021
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 9 THÁNG NĂM 2021
Kế hoạch số 860/KH-SNN về việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Lĩnh vực chuyên ngành
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG QUÝ I NĂM 2021
16:03 - 02/04/2021
Ngày 02/4/2021, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công tác quản lý bảo vệ rừng quý I năm 2021
Cải cách hành chính
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023
15:21 - 08/03/2023
Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa ban hành các Quyết định về CCHC năm 2023
Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
Quyết định ban hành cải cách hành chính năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa
Hệ thống Văn bản
Ngày 30/12/2022. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND về Ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
09:12 - 05/01/2023
Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 được ban hành khung giá các loại rừng tự nhiên và rừng trồng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Đối với khung rừng tự nhiên gồm: Quy định giá rừng tự nhiên; Giá cho thuê quyền sử dụng rừng/năm; Giá bồi thường thiệt hại đối với rừng tự nhiên. Đối với rừng trồng gồm: Quy định giá rừng trồng; Giá cho thuê rừng trồng; Giá đền bù thiệt hại
Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về Danh mục loại cây trồng Lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu cây trồng Lâm nghiệp
Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp Lâm sinh
Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Đảng - Đoàn thể:
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028
15:26 - 30/04/2023
Ngày 25/4/2023, Tại Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa diễn ra Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm.
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÀNH VIÊN CƠ QUAN CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
TRỒNG RỪNG HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH TRỒNG 1 TỶ CÂY XANH GIAI ĐOẠN 2021-2025
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa XIII và Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022của Quốc hội khóa XV
Đầu tư - Xây dựng:
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
09:08 - 22/09/2023
ngày 21 tháng 9 năm 2023, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR tỉnh Khánh Hòa có thông báo số 221/TB-KL về việc lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông tin cần biết:
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA
14:42 - 08/03/2023
Đầu năm 2023, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã ban hành lịch tiếp công dân cho năm 2023 tại Thông báo số 41/TB-KL ngày 11/01/2023
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa
10:47 - 26/02/2020
Ngày 26/02/2020 Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa ban hành Thông báo số 71/TB-KL Về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị xử lý tịch thu của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Diên Khánh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn
Công khai thanh quyết toán
CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2023 CHI CỤC KIỂM LÂM
15:55 - 10/07/2023
V/v công khai thực hiện dự toán thu,chi NSNN Quý II, 6 tháng đầu năm 2023.
CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 CHI CỤC KIỂM LÂM
CÔNG KHAI THU, CHI NSNN NĂM 2022 VÀ DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023
CHI CỤC KIỂM LÂM CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2022
Tin nổi bật
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
HỘI NGHỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2023
CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG NĂM 2023 CHI CỤC KIỂM LÂM
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,