Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC KIỂM LÂM
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Sự kiện-xã hội
Thủ tục Hành chínhExpand Thủ tục Hành chính
lich
Thông Báo
Tin Học
Văn bản liên quan ngành
HTQLCL ISO
Phản ánh,kiến nghị
Văn bản pháp Luật
Đấu Giá
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
 
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 9 THÁNG NĂM 2021
10:28 - 19/10/2021 - đăng bởi Chi cục Kiểm lâm
Ngày 15/10/2021 Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công tác quản lý, bảo vệ rừng 9 tháng năm 2021
Giới thiệu
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
15:53 - 03/06/2021
Ngày 03 tháng 6 năm 2021, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh ban hành Thông báo số 633/TB-KL về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Thông tin hoạt động:
Lễ phát động “Tết trồng cây” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Khánh Hòa
10:26 - 18/02/2021
Ngày 17/02/2021 (Ngày 06 tháng giêng năm Tân Sửu) Toàn đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Khánh Hòa ra quân “Tết trồng cây” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025
Kế hoạch số 860/KH-SNN về việc triển khai thực hiện Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các Thông tư của Bộ trưởng Bộ công an về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG NĂM 2021
TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ KỸ THUẬT QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2020
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 9 THÁNG NĂM 2020
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Lĩnh vực chuyên ngành
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG QUÝ I NĂM 2021
16:03 - 02/04/2021
Ngày 02/4/2021, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công tác quản lý bảo vệ rừng quý I năm 2021
Đầu tư - Xây dựng:
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
08:18 - 11/10/2021
Ngày 07/10/2021, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh ban hành Thông báo số 1081/TB-KL về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Hệ thống Văn bản
Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
07:59 - 09/01/2019
Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Cũng theo Nghị định này, Kiểm lâm cấp huyện là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm cấp tỉnh, có nhiệm vụ giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng; triển khai các biện pháp phòng cháy rừng; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản, xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi
Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về Danh mục loại cây trồng Lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu cây trồng Lâm nghiệp
Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp Lâm sinh
Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững
Cải cách hành chính
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
09:33 - 08/04/2021
Ngày 08/4/2021, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa ban hành Quyết định số 478/QĐ-KL về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021
BÁO CÁO THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021
MỤC TIÊU VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2020
KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Đảng - Đoàn thể:
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
15:38 - 26/03/2021
Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa tổ chức lễ kêt nạp Đảng viên mới cho 3 đồng chí
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA
Chi cục Kiểm lâm Kết nạp Đảng viên mới
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2018
Thông báo:
Thông báo: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa
10:47 - 26/02/2020
Ngày 26/02/2020 Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa ban hành Thông báo số 71/TB-KL Về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị xử lý tịch thu của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Diên Khánh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn
Tiểu ban vận động
V/v công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý III năm 2021
10:13 - 13/10/2021
ngày tháng 10 năm 2021, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa có văn bản số: 1253/KL-HCTH V/v công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý III năm 2021
CHI CỤC KIỂM LÂM CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021 và 6 tháng đầu năm 2021
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021 và 6 tháng đầu năm 2021
CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2021
CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA CÔNG KHAI THỤC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV VÀ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020. CÔNG KHAI DƯ TOÁN NGÂN SÁCH CHI CỤC KIỂM LÂM VÀ CƠ QUAN CHI CỤC
Tin nổi bật
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG 9 THÁNG NĂM 2021
V/v công khai thực hiện dự toán thu, chi NSNN Quý III năm 2021
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
CHI CỤC KIỂM LÂM CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021 và 6 tháng đầu năm 2021
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021 và 6 tháng đầu năm 2021
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2020 CỦA CHI CỤC KIỂM LÂM KHÁNH HÒA
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,