Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC KIỂM LÂM
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Sự kiện-xã hội
Thủ tục Hành chínhExpand Thủ tục Hành chính
Lịch Làm việc
Thông Báo
Tin Học
Văn bản liên quan ngành
HTQLCL ISO 9001:2008
Tài chính Kế toán
Phản ánh,kiến nghị
Văn bản pháp Luật
Đầu Tư-Xây dựng
Đấu Giá
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
 
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
15:21 - 30/06/2020 - đăng bởi Chi cục Kiểm lâm
Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tang vật tịch thu sung quỹ Nhà nước
Thông tin hoạt động:
Triển khai thực hiện đo thân nhiệt tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm
08:13 - 06/04/2020
Thực hiện chỉ đạo của các cấp về phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, tại cơ quan Chi cục Kiểm lâm tiến hành đo thân nhiệt đến toàn thể công chức, lao động hợp đồng làm việc trong cơ quan và khách đến liên hệ công tác
Đại hội Chi bộ Chi cục Kiểm lâm nhiệm kỳ 2020-2022
Hội nghị tổng kết công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020
Hội nghị công chức cơ quan Chi cục Kiểm lâm năm 2019
Huấn luyện vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ
Lễ Bế Giảng Lớp Bồi Dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Nhà Nước ngạch Kiểm lâm viên K5 năm 2019
Đầu tư - Xây dựng:
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
10:32 - 30/06/2020
Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Khánh Hòa Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cụ thể: Tang vật bị tịch thu sung quỹ Nhà nước là 01 chiếc xe ô tô Khách hiệu MERCEDES, biển số 79N-0252
Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh Thông báo lựa chon tổ chức đấu giá tài sản
Lựa chj tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Dội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục Kiểm lâm
Hệ thống Văn bản
Nghị định 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
07:59 - 09/01/2019
Ngày 01/01/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị đinh 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Cũng theo Nghị định này, Kiểm lâm cấp huyện là tổ chức hành chính thuộc Kiểm lâm cấp tỉnh, có nhiệm vụ giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; theo dõi diễn biến rừng, kiểm kê rừng; triển khai các biện pháp phòng cháy rừng; kiểm tra, xác minh, xác nhận nguồn gốc lâm sản, xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi
Thông tư 33/2018/TT-BNNPTNT quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng
Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về Danh mục loại cây trồng Lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu cây trồng Lâm nghiệp
Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về các biện pháp Lâm sinh
Thông tư số 32/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định phương pháp định giá rừng; khung giá rừng
Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý rừng bền vững
Cải cách hành chính
Thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 12/2018
10:57 - 25/12/2018
Từ ngày 01/12 đến ngày 24/12/2018, Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã tiếp nhận 02 TTHC do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển đến được giải quyết đúng hẹn.
Đảng - Đoàn thể:
Chi cục Kiểm lâm Kết nạp Đảng viên mới
10:47 - 17/10/2019
Ngày 15/10/2019, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ưu tú là đồng chí Trần Thị Gấm công tác tại Phòng Thanh tra, pháp chế và Võ Diệu Hằng công tác tại Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đã ra quân thực hiện công trình thanh niên năm 2018
Thông báo:
Thông báo: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa
10:47 - 26/02/2020
Ngày 26/02/2020 Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa ban hành Thông báo số 71/TB-KL Về việc lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị xử lý tịch thu của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Diên Khánh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Vạn Ninh
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn
Công khai ngân sách
Công khai dự toán ngân sách của Chi cục Kiểm lâm năm 2019
14:17 - 26/02/2019
Ngày 28/01/2019 Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
Tin nổi bật
LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh Thông báo lựa chon tổ chức đấu giá tài sản
Lựa chj tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Dội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục Kiểm lâm
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Diên Khánh
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Lụa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Khánh Vinh
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,