Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Văn bản - Chính sáchExpand Văn bản - Chính sách
Thông tin hoạt động
Quy hoạch, Kế hoạch
Thủ tục hành chínhExpand Thủ tục hành chính
Phổ biến - Tuyên truyền
Thông báo
Tài chính
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2019
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp


CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa

  Điện thoại: 058.3523.577, 058.3523.578 - Fax: 058.3523.578

  Email: ccptnt@khanhhoa.gov.vn

 

Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị: 0347.848.415 

- Kiểm soát thủ tục hành chính – Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3822.765

Email: pkstthc.vpub@khanhhoa.gov.vn 

- HÃY NỘP HỒ SƠ ĐIỆN TỬ ĐỂ GIẢM GIẤY TỜ,

THỜI GIAN VÀ CHI PHÍ

- SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN DÂN LÀ MỤC TIÊU PHỤC VỤ

CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

 
Tập huấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh khánh hòa.
15:49 - 12/08/2019 - đăng bởi Chi cục Phát triển nông thôn
Ngày 02/8/2019, tại thành phố Nha Trang, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Giới thiệu
Công khai Dự toán Ngân sách Nhà nước của Chi cục Phát triển nông thôn
10:07 - 23/05/2018
Công văn 907/SNN-KHTC về việc triển khai kinh phí không tự chủ 2018 và các Quyết định giao, bổ sung, điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước
Phổ biến triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam 21/4
Quyết toán ngân sách năm 2017 của Chi cục Phát triển nông thôn
Phổ biến thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Phổ biến thực hiện Quy chế Phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài
Thông tin hoạt động:
TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
08:15 - 03/06/2019
Ngày 30/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú – TP.Nha Trang, Chi cục Phát triển nông thôn đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”(OCOP) cho các cán bộ cấp xã, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Sửa đổi một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
Hội chợ các sản phẩm thủy sản 2018 tại Hà Nội
Sản phẩm Khánh Hòa tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp quốc tế lần thứ 18 – AgroViet 2018 tại Đà Nẵng.
Hội chợ giống và nông nghiệp công nghệ cao 2018
Hội nghị thành lập Hợp tác xã Rong mơ Nha Trang
Lĩnh vực chuyên ngành:
Mời tham gia Hội chợ các sản phẩm thủy sản năm 2019
09:11 - 22/07/2019
Hội chợ các sản phẩm thủy sản năm 2019 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức từ ngày 08/10/2019 – 13/10/2019 tại Khu Hội chợ triển lãm, giao dịch kinh tế và thương mại - Số 489 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Mời tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 - AgroViet 2019
Hiệu quả từ chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Diễn đàn quốc tế kết nối mạng lưới toàn cầu mỗi xã một sản phẩm (iOCOP) và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019
Thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
Chỉ đạo điều hành:
Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
11:12 - 14/03/2019
Ngày 24/01/2019, UBND tỉnh có Công văn số 899/UBND-KT chỉ đạo về việc tổ chức triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Phổ biến việc ngăn chặn hoạt động của tổ chức “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong chống lại Việt Nam;
Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp cho đến khi có chính sách mới của Chính phủ.
Thông báo:
Phổ biến Bộ luật hình sự 2015 theo Quyết định số 3530/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Khánh Hòa
14:43 - 15/03/2018
Ngày 23/11/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Quyết định số 3530/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự 2015. Bộ luật hình sự 2015 gồm 3 Phần, 26 Chương, 426 Điều (thay vì Bộ Luật Hình sự 1999 gồm 2 Phần, 24 Chương, 344 Điều)
Tin nổi bật
Tập huấn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cho các chủ thể tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh khánh hòa.
Mời tham gia Hội chợ triển lãm nông nghiệp Quốc tế lần thứ 19 - AgroViet 2019
Mời tham gia Hội chợ các sản phẩm thủy sản năm 2019
Hiệu quả từ chính sách bảo tồn và phát triển làng nghề
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2019
Diễn đàn quốc tế kết nối mạng lưới toàn cầu mỗi xã một sản phẩm (iOCOP) và Hội chợ quốc tế OCOP năm 2019
Thực hiện Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn
Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Sửa đổi một số điều của Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Danh sách Tàu cá khai thác Bất hợp pháp IUU
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,