Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Lĩnh vực chuyên ngànhExpand Lĩnh vực chuyên ngành
Quy hoạch, Kế hoạch, thống kê, Quy chế và văn bản hướng dẫn Expand Quy hoạch, Kế hoạch, thống kê, Quy chế và văn bản hướng dẫn
Hệ thống văn bảnExpand Hệ thống văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - đoàn thểExpand Đảng - đoàn thể
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thông báo
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chông tham nhũng; tiếp công dân) - pháp chế Expand Thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chông tham nhũng; tiếp công dân) - pháp chế
Hệ thống QLCL theo TCVNExpand Hệ thống QLCL theo TCVN
Công khai tài chính
Tuyên truyền - phổ biến
Hỏi - đáp
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Expand Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Chuyển đổi sôExpand Chuyển đổi sô
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp


CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Tầng 4, Khu Liên cơ I, số 1242 đường 2/4, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  Điện thoại: 058.3523.577, 058.3523.578 - Fax: 058.3523.578

  Email: ccptnt@khanhhoa.gov.vn

 

 
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 – 2025
15:06 - 20/10/2022 - đăng bởi Chi cục Phát triển nông thôn
Ngày 29/9/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 – 2025.
Thông tin hoạt động:
Kế hoạch tổ chức Festival làng nghề Việt Nam năm 2022 và Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam năm 2022 gắn với Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 - năm 2022
09:27 - 28/09/2022
Ngày 27/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3645/QĐ-BNN-KTHT Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Festival làng nghề Việt Nam năm 2022 và Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam năm 2022 gắn với Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 - năm 2022.
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình OCOP và Chương trình Du lịch nông thôn giai đoạn 2021-2025
Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2021 và triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2022.
Techfest 2022 – “Khung trời Cửa biển, Sáng tạo bức phá”
Tập huấn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm, đăng ký ý tưởng sản phẩm và xét chọn sản phẩm năm 2022
Lĩnh vực chuyên ngành
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
08:57 - 12/10/2022
Ngày 28/9/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 9213/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TU ngày 11/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030. Theo đó Kế hoạch đưa ra một số mục tiêu, yêu cầu cụ thể như sau:
Điều chỉnh, bổ sung Đề án thực hiện “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025”
Hướng dẫn các địa phương về định mức kinh tế, kỹ thuật thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
Đào tạo nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối kết hợp sản xuất và phát triển du lịch liên kết chuỗi
Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025
Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025
Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
16:01 - 10/08/2022
Ngày 20/7/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 858/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030.
Hệ thống Văn bản
Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025
15:51 - 20/07/2022
Ngày 11/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2022-2025
Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020 từ 16/10/2020 - 18/10/2020 tại tại Trung tâm thương mại Big C Nha Trang, Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nh
Chính sách tín dụng và mức vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phổ biến Nghị định 99/2016/NĐ-CP và Thông tư 44/2017/TT-BCA
Đảng - Đoàn thể:
Đại hội Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2022-2025
10:29 - 27/07/2022
Thực hiện Kế hoạch số 86-ĐU/SNN ngày 16/5/2022 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nhiệm kỳ 2022-2025); được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT, ngày 19/7/2022, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025.
Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới
Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2022.
Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Tổng kết phong trào thi đua "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi bộ Chi
15:43 - 20/05/2022
Sáng ngày 19/5, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn” năm 2022.
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
15:11 - 06/11/2020
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Phổ biến Bộ luật hình sự 2015 theo Quyết định số 3530/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Khánh Hòa
Tin nổi bật
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 – 2025
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
Điều chỉnh, bổ sung Đề án thực hiện “Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025”
Hướng dẫn các địa phương về định mức kinh tế, kỹ thuật thực hiện Tiểu dự án 1 Dự án 3 Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
Đào tạo nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối kết hợp sản xuất và phát triển du lịch liên kết chuỗi
Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025
Quyết định 3685/QĐ-BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022 - 2025
Kế hoạch tổ chức Festival làng nghề Việt Nam năm 2022 và Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam năm 2022 gắn với Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 - năm 2022
Thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phục hồi phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,