Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Skip Navigation Links
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Lĩnh vực chuyên ngànhExpand Lĩnh vực chuyên ngành
Quy hoạch, Kế hoạch, thống kê, Quy chế và văn bản hướng dẫn Expand Quy hoạch, Kế hoạch, thống kê, Quy chế và văn bản hướng dẫn
Hệ thống văn bảnExpand Hệ thống văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - đoàn thểExpand Đảng - đoàn thể
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thông báo
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chông tham nhũng; tiếp công dân) - pháp chế Expand Thanh tra (giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chông tham nhũng; tiếp công dân) - pháp chế
Hệ thống QLCL theo TCVNExpand Hệ thống QLCL theo TCVN
Công khai tài chính
Tuyên truyền - phổ biến
Hỏi - đáp
Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Expand Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)
Chuyển đổi sôExpand Chuyển đổi sô
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp


CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Địa chỉ: Tầng 4, Khu Liên cơ I, số 1242 đường 2/4, phường Vạn Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  Điện thoại: 058.3523.577, 058.3523.578 - Fax: 058.3523.578

  Email: ccptnt@khanhhoa.gov.vn

 

 
Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và Triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2023
01:51 - 06/08/2023 - đăng bởi Chi cục Phát triển nông thôn
Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và Triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2023
Thông tin hoạt động:
Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” hàng tháng tại Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa năm 2023
16:14 - 10/04/2023
Ngày 10/3/2023, Chi cục tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật” hàng tháng tại đơn vị
Kế hoạch tổ chức Festival làng nghề Việt Nam năm 2022 và Hội thi sản phẩm thủ công Việt Nam năm 2022 gắn với Hội chợ Làng nghề và sản phẩm OCOP Việt Nam lần thứ 18 - năm 2022
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Khánh Hòa tham dự Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022
Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình OCOP và Chương trình Du lịch nông thôn giai đoạn 2021-2025
Hội nghị tổng kết Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019 – 2021 và triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2022.
Techfest 2022 – “Khung trời Cửa biển, Sáng tạo bức phá”
Lĩnh vực chuyên ngành
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn các huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh và Thị xã Ninh Hòa.
10:39 - 10/07/2023
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn các huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh và Thị xã Ninh Hòa.
Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm sản khi được đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn các huyện Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh
: Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Hệ thống Văn bản
Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025
15:51 - 20/07/2022
Ngày 11/7/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.
Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2022-2025
Phiên chợ Tuần nông sản an toàn thực phẩm năm 2020 từ 16/10/2020 - 18/10/2020 tại tại Trung tâm thương mại Big C Nha Trang, Lô số 4, đường 19/5, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nh
Chính sách tín dụng và mức vốn ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Phổ biến Nghị định 99/2016/NĐ-CP và Thông tư 44/2017/TT-BCA
Đảng - Đoàn thể:
Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
14:16 - 06/01/2023
Ngày 04/01/2023, Chi bộ Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) cho cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hai đơn vị Chi cục Phát triển nông thôn và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Khánh Hòa
Tập huấn công tác truyền thông, kỹ năng truyền thông năm 2023
Đại hội Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn nhiệm kỳ 2022-2025
Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn Khánh Hòa tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên mới
Học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2022.
Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
10:13 - 13/02/2023
Ngày 09/01/2023, Quốc hội ban hành Nghị quyết 81/2023/QH15 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Tổng kết phong trào thi đua "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi bộ Chi
15:43 - 20/05/2022
Sáng ngày 19/5, Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua "Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức và vận dụng vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Chi bộ Chi cục Phát triển nông thôn” năm 2022.
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
15:11 - 06/11/2020
Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
THÔNG BÁO Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
Phổ biến Bộ luật hình sự 2015 theo Quyết định số 3530/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Khánh Hòa
Phòng Chống tham nhũng
Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.
09:02 - 29/05/2020
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong giai đoạn 2020-2025, cả nước phải phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.Theo đó, một số giải pháp để
Triển khai thực hiện Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
Phổ biến việc ngăn chặn hoạt động của tổ chức “Hội Thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và các tổ chức khủng bố, phản động lưu vong chống lại Việt Nam;
Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp cho đến khi có chính sách mới của Chính phủ.
Tin nổi bật
Hội nghị tổng kết, đánh giá Chương trình OCOP tỉnh Khánh Hòa năm 2022 và Triển khai Kế hoạch thực hiện năm 2023
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn các huyện Diên Khánh, huyện Vạn Ninh và Thị xã Ninh Hòa.
Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý sản phẩm sản khi được đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn các huyện Khánh Vĩnh, thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh
Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2023-2025
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa năm 2023
: Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Hưởng ứng Hội sách tỉnh Khánh Hoà
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ NHÂN KỶ NIỆM 77 NĂM HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM (11/4/1946-11/4/2023)
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,