Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Thông báo
Đảng - Đoàn thể
Văn bản ngành
Liên hệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y KHÁNH HÒA

--------------------o0o-------------------

 
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trực thuộc
09:19 - 26/09/2023 - đăng bởi Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Từ ngày 07/9/2023 đến ngày 22/9/2023, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa đã tiến hành kiểm tra nội bộ công tác cải cách hành chính (CCHC), kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kế hoạch số 293/KH-CCCNTY ngày 29/3/2023, số 657/KH-CCCNTY ngày 29/6/2023 đã ban hành.
Giới thiệu
Xác định quy mô, đầu tư chăn nuôi hợp lý
08:38 - 29/03/2021
Theo Luật Chăn nuôi, quy mô chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi không còn được tính bằng số lượng con như trước đây, thay vào đó là số lượng đơn vị vật nuôi (viết tắt là đơn vị nuôi - ĐVN). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Thông tin hoạt động:
Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở năm 2023 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y
10:24 - 12/07/2023
Tập huấn công tác quản lý giống vật nuôi tại Cam Ranh
Chi cục Chăn nuôi và Thú y chung tay tái tạo nguồn lợi thủy sản
Hội nghị công chức, viên chức năm 2022: tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Tập huấn “Giới thiệu phần mềm HEOPRO+ và quy trình chọn giống bằng công nghệ đánh giá di truyền BLUP và phân tích gen”
Huyện Cam Lâm hoàn thành tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm đợt 2 năm 2022
Lĩnh vực chuyên ngành
Hoàn thành Lớp tập huấn quy trình kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
08:17 - 30/08/2023
Người chăn nuôi cần quan tâm khi tái đàn, nhập đàn gia súc, gia cầm
Trạm Chăn nuôi và Thú y Diên Khánh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Công tác thanh tra chuyên ngành trong đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm gia súc, gia cầm
Ngành thú y - hành trình 73 năm với sứ mệnh kiểm soát, loại trừ dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe con người
Thực hiện Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Cải cách hành chính
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
15:29 - 27/03/2023
Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Hệ thống Văn bản
Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh
09:07 - 13/01/2023
Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 24/2022/TT-BNNPTNT quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023.
Thông tư 06/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thuỷ sản
Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi
Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
Quy định mới của chính phủ về nuôi chim yến
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa
Đảng - Đoàn thể:
Hưởng ứng chương trình “hành trình đỏ” năm 2023
08:59 - 14/07/2023
Chung tay thu gom, giảm thiểu rác thải, chất thải nhựa
Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Tổ công đoàn Trạm Chăn nuôi và Thú y Diên khánh hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2023
Triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023
Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
17:23 - 06/09/2023
Mời tham gia báo giá dịch vụ thẩm định giá
Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
Thông báo về việc bán thanh lý tài sản công năm 2021
Quyết định về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán công chức, viên chức và người lao động tháng 9/2021
Hệ thống QLCL theo TCVN
Bộ tài liệu HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
15:31 - 24/11/2022
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Quyết định về việc ban hành Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định về việc Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa
Công khai thanh quyết toán
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động tháng 8/2023
07:38 - 19/09/2023
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động tháng 7/2023
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động tháng 6/2023
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động tháng 5/2023
Phòng Chống tham nhũng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
09:14 - 17/03/2020
Chiều qua (12/3), Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Khánh Hòa, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lê Tấn Bản chủ trì
Tin nổi bật
Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị trực thuộc
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động tháng 8/2023
Mời đơn vị tham gia tư vấn: Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
Hoàn thành Lớp tập huấn quy trình kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động tháng 7/2023
Người chăn nuôi cần quan tâm khi tái đàn, nhập đàn gia súc, gia cầm
Trạm Chăn nuôi và Thú y Diên Khánh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm
Công tác thanh tra chuyên ngành trong đảm bảo an toàn thực phẩm sản phẩm gia súc, gia cầm
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2023
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,