Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Thông tin hoạt động
Thông báo
Đảng - Đoàn thể
Văn bản ngành
Liên hệ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

 

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y KHÁNH HÒA

--------------------o0o-------------------

 
Chủ trương quản lý tập trung hoạt động kiểm dịch tôm hùm giống nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
16:36 - 23/05/2022 - đăng bởi Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Triển khai Công văn số 120/UBND-KT ngày 06/01/2022 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chủ trương quản lý tập trung hoạt động kiểm dịch tôm hùm giống; Công văn số 1086/SNN-NVTH ngày 06/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh tôm hùm giống trên địa bàn tỉnh.
Giới thiệu
Xác định quy mô, đầu tư chăn nuôi hợp lý
08:38 - 29/03/2021
Theo Luật Chăn nuôi, quy mô chăn nuôi của cơ sở chăn nuôi không còn được tính bằng số lượng con như trước đây, thay vào đó là số lượng đơn vị vật nuôi (viết tắt là đơn vị nuôi - ĐVN). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Thông tin hoạt động:
Hội nghị công chức, viên chức năm 2021: Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và thú y Khánh Hòa
09:00 - 20/01/2022
Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Sở, Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa, sáng ngày 10/01/2022, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
Kiểm soát tốt bệnh dại
Vạn Ninh hoàn thành tiêm phòng gia súc đợt 1 năm 2021
Nha Trang hoàn thành Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi
Tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng trâu, bò đợt I năm 2021 tại địa bàn thành phố Cam Ranh
Lĩnh vực chuyên ngành
Diên Khánh hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022
09:55 - 13/05/2022
Tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm là giải pháp hàng đầu nhằm ngăn chặn và khống chế có hiệu quả các dịch bệnh nguy hiểm như: Lở mồm long móng; Cúm gia cầm; Tụ huyết trùng và một số bệnh truyền nhiễm khác, góp phần thúc đẩy chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững và cung cấp thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sinh thái. Hiểu và nhận biết các dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác ngăn chặn và phòng chống dịch bệnh.
Vạn Ninh hoàn thành công tác tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng trâu, bò đợt 1/2022
Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022 – 2030
Nha Trang hoàn thành công tác tiêm phòng Cúm gia cầm đợt 1 năm 2022
Đồng loạt thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi
Vạn Ninh phổ biến, tuyên truyền sâu rộng vắc xin, thuốc thú y đến học đường
Hệ thống Văn bản
Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi
14:27 - 04/05/2021
Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 5 năm 2021.
Quy định mới của chính phủ về nuôi chim yến
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa
Cải cách hành chính
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
10:25 - 12/03/2021
Hãy truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/guipakn để đồng hành với Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính vì sự thịnh vượng của đất nước.
Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đảng - Đoàn thể:
Hành trình kết nối yêu thương - Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
10:56 - 12/04/2022
Sinh hoạt chi bộ chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trạm Chăn nuôi và Thú y Nha Trang với “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021”
Hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất
Lễ kết nạp Đảng viên mới
Chung tay hỗ trợ học sinh xã Khánh Thành đến trường
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Quyết định Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022
11:08 - 23/02/2022
Thông báo về việc bán thanh lý tài sản công năm 2021
Quyết định về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán công chức, viên chức và người lao động tháng 9/2021
Thông tư 68/2021/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong công tác thú y nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Quyết định về việc công khai bổ sung ngân sách năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Hệ thống QLCL theo TCVN
Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
10:49 - 08/12/2021
Quyết định về việc ban hành Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định về việc Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Quyết định công bố hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa
Công khai thanh quyết toán
Quyết định số về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
08:51 - 29/04/2022
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động tháng 3/2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Quyết định về việc công bố công khai các khoản đã thanh toán cho công chức, viên chức và người lao động tháng 01/2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Khánh Hòa
Tin nổi bật
Chủ trương quản lý tập trung hoạt động kiểm dịch tôm hùm giống nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Diên Khánh hoàn thành công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2022
Vạn Ninh hoàn thành công tác tiêm vắc xin phòng bệnh lở mồm long móng trâu, bò đợt 1/2022
Kế hoạch phòng, chống bệnh Dại động vật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2022 – 2030
Quyết định số về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Nha Trang hoàn thành công tác tiêm phòng Cúm gia cầm đợt 1 năm 2022
Hành trình kết nối yêu thương - Công đoàn cơ sở Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Khánh Hòa
Đồng loạt thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,