Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG VĂN PHÒNG SỞ
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
 
Lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
14:30 - 29/11/2021 - đăng bởi Văn phòng Sở
Ngày 29/11: Họp Tổ QĐ 27/2017/QĐ-UBND của Sở
Giới thiệu
Tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
17:55 - 28/11/2021
Tiểu sử tóm tắt và nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chức năng nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Quá trình hình thành và phát triển của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Thông tin hoạt động:
Lịch công tác tuần từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
14:40 - 15/11/2021
Ngày 15/11: Họp Hội Nông dân tỉnh
Lịch công tác tuần từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021
Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau
Thông báo về việc tổ chức lại việc tiếp công dân tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Tập huấn nâng cao ứng Dụng công nghệ thông tin năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lịch công tác tuần từ ngày 1/11/2021 đến ngày 05/11/2021
Lĩnh vực chuyên ngành
Hội thảo Báo cáo kết quả xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn
15:59 - 07/07/2021
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đơn vị tư vấn Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ tổ chức Hội thảo Báo cáo kết quả xây dựng bản đồ cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định số 1404/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/4/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quyết định công bố danh sách khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện hoạt động năm 2021
Kiểm soát, quản lý nhập khẩu cá tầm sống làm thực phẩm
Hội nghị đánh giá và xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP năm 2020
Thêm động lực phát triển nghề cá tỉnh Khánh Hòa
Khánh Hòa định hướng nuôi biển công nghiệp
Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra hành chính năm 2021
09:00 - 21/09/2021
Ngày 15/9/2021 Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 485/QĐ-SNN về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra hành chính năm 2021
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn Quý I năm 2021
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 02 năm 2021
Tình hình thực hiện công tác trồng trọt 02 tháng năm 2021
Số liệu nuôi trồng thủy sản tháng 11 năm 2020
Mực nước và dung tích hồ chứa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (tính đến 6h00 ngày 06 tháng 11 năm 2020)
Đầu tư - Xây dựng:
Báo cáo chính sách an toàn của Tiểu dự án Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
14:38 - 30/09/2020
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thông tin về nội dung các báo cáo chính sách an toàn của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã được phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa, nâng cao an toàn đập
Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
14:45 - 09/03/2020
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT có ban hành Công văn số 306/SNN-VPĐP về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.
Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh họp xét thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2019
Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tổ chức tập huấn Chuyên đề “Hướng dẫn lập đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cư dân nông thôn và Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn
Khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Hệ thống Văn bản
Nghị định 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
14:24 - 29/11/2021
Ngày 08/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 97/2021/NĐ-CP của sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.
Hướng dẫn về việc tạm thời chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quyết định 174/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030
Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin
Ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”
Cải cách hành chính
Khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo
16:57 - 17/09/2021
Ngày 14/9/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 3006/SNN-VP gửi các đơn vị trực thuộc Sở về việc khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh năm 2021 và những năm tiếp theo
Tuyên truyền mô hình sáng kiến cải cách hành chính
Thông báo kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 8/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tuyên truyền mã QR Code của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh
Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ thao tác, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa điện tử
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 03/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đảng - Đoàn thể:
Thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản Việt Nam (01/4/1959-01/4/2021)
09:24 - 05/04/2021
Hơn một triệu con giống các loại như: Cá Mú, Cá Chim, Cá Hồng Mỹ, Cá Chẽm, Tôm Sú, Ốc Hương, Tu Hài, Ngao 2 cồi, ... đã được thả tại vùng lõi của Khu bảo vệ hệ sinh thái Rạn Trào nhằm bổ sung và tài tạo nguồn lợi thủy sản cho vùng biển.
Mẫu Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2020
Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới
Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội Chi bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2022 của Chi bộ Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tổng kết công tác năm 2019 và triển khai chương trình công tác năm 2020.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin nội bộ, lộ bí mật nhà nước.
09:46 - 04/03/2020
QĐND - Người xưa có câu “sai một ly, đi một dặm”. Chỉ cần một thông tin nhạy cảm liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia, quốc phòng, quân sự, đối ngoại… bị rò rỉ, lộ trên mạng xã hội (MXH), thì thông tin đó không phải đi một dặm, mà là chạy siêu tốc với cả vạn dặm trong thời gian ngắn, nghĩa là mức độ nguy hại đã nhân lên gấp bội.
Đội lốt “theo dõi nhân quyền” can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là trái công ước quốc tế
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”
Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019)
Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân
Điểm tựa vững chắc cho ngư dân
Thông tin cần biết:
Hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
21:32 - 12/11/2021
Ngày 11/11/2021 Cục Chăn nuôi-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 205/QĐ-CN-GVN về công nhận Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho trang trại quy mô vừa, nhỏ và chăn nuôi nông hộ
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ ngày 13/3 đến 19/3/2020.
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ ngày 06/3 đến 12/3/2020.
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 28/2 đến 5/3/2020
Dự báo ngư trường khai thác Nghê Lưới vây - Tháng 3 năm 2020.
Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ vằn Tháng 3 năm 2020
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Về việc điều chỉnh giảm Danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Lần 02)
22:34 - 27/11/2021
Ngày 18/11/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 613/QĐ-SNN về việc Về việc điều chỉnh giảm Danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Lần 02)
Quyết định điều chỉnh giảm Danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thông báo về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Nông nghiệp và PTNT
Đẩy mạnh sử dụng Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và gửi hồ sơ, nhận kết quả qua Bưu chính công ích trong thực hiện các TTHC
Thông báo số 13/TB-UBBC ngày 19/02/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa
Tăng cường tuyên truyền cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone
Hệ thống QLCL theo TCVN
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
22:54 - 10/12/2020
Ngày 07/10/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 541/QĐ-SNN công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 502/QĐ-SNN ngày 09/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Bộ tài liệu Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Tài liệu phục vụ Đề án chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2015
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ban hành Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và PTNT
Công khai thanh quyết toán
Quyết định số 414/QĐ-SNN về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10:14 - 04/11/2021
Ngày 04/8/2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 414/QĐ-SNN về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 350/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 340/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 257/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 153/SNN-VP về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định 462/QĐ-SNN về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin nội bộ:
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA
15:36 - 09/11/2021
Công văn số 7772/UBND-TH ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về việc đính chính Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018.
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của UBND tỉnh
Danh bạ điện thoại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
Tin nổi bật
Lịch công tác tuần từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021
Nghị định 97/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Về việc điều chỉnh giảm Danh sách các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Lần 02)
Hướng dẫn về việc tạm thời chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người F0
Lịch công tác tuần từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021
Hướng dẫn quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Lịch công tác tuần từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNG TỈNH KHÁNH HÒA
Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,