Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Số điện thoại đơn vịExpand Số điện thoại đơn vị
Quản lý cấp nước
Công khai ngân sách đơn vị
Thông tin cần biết
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

  


- Địa chỉ    :    Tầng 5, Nhà liên cơ số 85, Đường 2/4, TP. Nha Trang

- Điện thoại :  (058) 3560330 - 3560347            - Fax :  (058) 3560351 

            - Email    :   ttnsvsmtnt@khanhhoa.gov.vn   ttnkhanhhoa@gmail.com

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn có chức năng phục vụ hoạt động quản lý trong lĩnh vực nước sạch và VSMT nông thôn trong chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện cấp nước sạch và VSMT nông thôn và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn.


Cơ cấu tổ chức:

          - Giám đốc: bà Nguyễn Thị Đài Trang

          - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Trưởng phòng Phạm Đức Khâm

          - Phòng Hành chính tổng hợp: Trưởng phòng Hà Văn Nhân

          - Phụ trách kế toán: Bà Nguyễn Thị Hà Trang

          Trạm Quản lý cấp nước:

                        + Trạm QLCTCN Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ:

                       + Trạm QLCTCN Diên Sơn - Diên Điền:

                       + Trạm QLCTCN Diên Đồng:

                        + Trạm QLCTCN Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa:

                         + Trạm QLCTCN Diên Xuân - Diên Lâm:

                        

 
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
09:26 - 19/09/2023 - đăng bởi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Kết quả xét nghiệm chất lượng nước sinh hoạt Tháng 9/2023
Thông tin hoạt động:
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC NĂM 2022
15:17 - 12/01/2023
Báo cáo Tổng kết tình hình hoạt động năm 2022 và Phương hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; Báo cáo Tài chính, Báo cáo tổng kết hoạt động Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022 và tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH
Lĩnh vực chuyên ngành
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM THÔNG SỐ NHÓM B
14:27 - 07/09/2023
Kết quả xét nghiệm thông số nhóm B đợt II năm 2023 (HTCTCN Diên Đồng, HTCTCN Diên Xuân - Diên Lâm )
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
Công khai ngân sách
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
Hệ thống Văn bản
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
16:29 - 09/09/2020
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo về việc trúng tuyển viên chức sự nghiệp
16:39 - 30/06/2022
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã có Thông báo số 315/TB-HĐTD ngày 30/06/2022 về việc trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2022
Bảng tổng hợp kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2022
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển ( Vòng 2)
Công khai thanh quyết toán
Công khai ngân sách
16:37 - 10/08/2023
Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2023 của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Thông tin nội bộ:
Quyết định
14:26 - 27/12/2018
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
Tin nổi bật
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM THÔNG SỐ NHÓM B
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
Công khai ngân sách
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
Công khai ngân sách
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT
KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM THÔNG SỐ NHÓM B
TUYÊN TRUYỀN
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
hotline dịch
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,