Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Quản lý cấp nước
Quản lý dự ánExpand Quản lý dự án
Công khai ngân sách
Các thông tin khác
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến
Trang chu
Tra cứu Hồ sơ Một cửa
Trang chủ
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
Trang chủ
Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Lịch thời vụ nuôi tôm năm 2019
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

* Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn có chức năng phục vụ hoạt động quản lý trong lĩnh vực nước sạch và VSMT nông thôn trong chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện cấp nước sạch và VSMT nông thôn và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn.

 

- Địa chỉ    :    Tầng 5, Nhà liên cơ số 85, Đường 2/4, TP. Nha Trang
- Điện thoại :  (058) 3560330 - 3560347         
- Fax        :     (058) 3560351
- Email    :      ttnkhanhhoa@gmail.com

 


* Cơ cấu tổ chức:

          + Phó Giám đốc: bà Nguyễn Thị Đài Trang

          + Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Trưởng phòng Phạm Đức Khâm

            + Phòng Hành chính tổng hợp: Trưởng phòng Hà Văn Nhân

          + Phụ trách kế toán: Bà Nguyễn Thị Hà Trang

          + 4 Trạm Quản lý cấp nước:

                         - Trạm QLCTCN Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ: Trưởng Trạm ông Văn Tấn Dũng

                     - Trạm QLCTCN Diên Sơn - Diên Điền: Phó Trưởng Trạm ông Phạm Văn Hải

                     - Trạm QLCTCN Diên Đồng: Phó Trưởng Trạm ông Lê Quốc Thi

                     - Trạm QLCTCN Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa: Trưởng Trạm ông Phạm Đức Khâm

                         - Trạm QLCTCN Diên Xuân - Diên Lâm: Phụ trách ông Hoàng Hữu Toàn

 
Công khai ngân sách
17:05 - 04/10/2019 - đăng bởi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Báo cáo về việc thực hiện công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước Quý III năm 2019
Giới thiệu
TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
08:32 - 03/12/2018
Giới thiệu Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.
Lĩnh vực chuyên ngành:
QUYẾT ĐỊNH về việc giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa, Diên Xuân
16:27 - 21/03/2019
Quyết định giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa, Diên Xuân - Diên Lâm (huyện Diên Khánh) do Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Khánh Hòa quản lý, khai thác
Thông báo:
Bản cam kết
12:06 - 30/11/2018
V/v xây dựng, công bố Bản cam kết về không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch quyền và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
09:27 - 10/07/2019
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Thông tin nội bộ:
Quyết định
14:26 - 27/12/2018
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
Tin nổi bật
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
QUYẾT ĐỊNH về việc giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa, Diên Xuân
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Quyết định
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
Danh sách Tàu cá khai thác Bất hợp pháp IUU
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,