Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
CHUYÊN TRANG TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Skip Navigation Links
Giới thiệu
Số điện thoại đơn vịExpand Số điện thoại đơn vị
Quản lý cấp nước
Công khai ngân sách đơn vị
Thông tin cần biết
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2019
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001-2008
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp

 

TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN

  


- Địa chỉ    :    Tầng 5, Nhà liên cơ số 85, Đường 2/4, TP. Nha Trang

- Điện thoại :  (058) 3560330 - 3560347            - Fax :  (058) 3560351 

            - Email    :   ttnsvsmtnt@khanhhoa.gov.vn   ttnkhanhhoa@gmail.com

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn có chức năng phục vụ hoạt động quản lý trong lĩnh vực nước sạch và VSMT nông thôn trong chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thực hiện cấp nước sạch và VSMT nông thôn và chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Quốc gia Nước sạch và VSMT nông thôn.


Cơ cấu tổ chức:

          - Giám đốc: bà Nguyễn Thị Đài Trang

          - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật: Trưởng phòng Phạm Đức Khâm

          - Phòng Hành chính tổng hợp: Trưởng phòng Hà Văn Nhân

          - Phụ trách kế toán: Bà Nguyễn Thị Hà Trang

          Trạm Quản lý cấp nước:

                        + Trạm QLCTCN Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ:

                       + Trạm QLCTCN Diên Sơn - Diên Điền:

                       + Trạm QLCTCN Diên Đồng:

                        + Trạm QLCTCN Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa:

                         + Trạm QLCTCN Diên Xuân - Diên Lâm:

                        

 
Công khai ngân sách
13:26 - 06/01/2020 - đăng bởi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Báo cáo về việc thực hiện công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước Quý IV năm 2019 và 6 tháng cuối năm 2019
Thông tin hoạt động:
QUYẾT ĐỊNH
08:19 - 06/11/2019
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Lĩnh vực chuyên ngành
Phê duyệt kết quả Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giả Nước sạch nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
16:41 - 24/12/2019
Ngày 23/12/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 3833/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giả Nước sạch nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2019. Bộ chỉ số công bố tại Điều 1 là cơ sở thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách chế độ liên quan và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (chỉ tiêu 17.1 thuộc Tiêu chí về Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm).
QUYẾT ĐỊNH về việc giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa, Diên Xuân
Thông báo:
Bản cam kết
12:06 - 30/11/2018
V/v xây dựng, công bố Bản cam kết về không phân biệt đối xử, thực hiện bình đẳng, minh bạch quyền và nghĩa vụ của các thành phần kinh tế
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
13:40 - 18/12/2019
Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2019 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Thông tin nội bộ:
Quyết định
14:26 - 27/12/2018
Về việc ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin
Tin nổi bật
Công khai ngân sách
Phê duyệt kết quả Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giả Nước sạch nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2019
Công khai ngân sách
QUYẾT ĐỊNH về việc giá tiêu thụ nước sạch thuộc 05 Hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn: Diên Phước - Diên Lạc - Diên Thọ, Diên Sơn - Diên Điền, Diên Đồng, Diên Lộc - Diên Bình - Diên Hòa, Diên Xuân
QUYẾT ĐỊNH
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017 của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
Công khai ngân sách
VIDEO CLIP
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,