Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt độngExpand Thông tin hoạt động
Lĩnh vực chuyên ngànhExpand Lĩnh vực chuyên ngành
Chỉ đạo điều hànhExpand Chỉ đạo điều hành
Quy hoạch - Kế hoạchExpand Quy hoạch - Kế hoạch
Đầu tư - Xây dựng Expand Đầu tư - Xây dựng
Xây dựng Nông Thôn MớiExpand Xây dựng Nông Thôn Mới
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Thủ tục hành chínhExpand Thủ tục hành chính
Đảng - Đoàn thểExpand Đảng - Đoàn thể
Thông tin cần biếtExpand Thông tin cần biết
Thông báoExpand Thông báo
Thông tin nội bộExpand Thông tin nội bộ
Hướng dẫn sử dụng WebsiteExpand Hướng dẫn sử dụng Website
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Trang chủ
Dịch vụ công trực tuyến
Trang chủ
Hộp thư Mail Công vụ
Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Trang chủ
Giá giống cây trồng - vật nuôi
Trang chủ
Bộ chỉ số theo doi - đánh giá Nước sạch và VSMT Nông thôn
Trang chủ
Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
20:34 - 23/04/2014 - đăng bởi Văn phòng Sở
Ngày 08/4/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa có Công văn số 1987/UBND-VX chỉ đạo về việc tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Tìm kiếm
Thông tin hoạt động
Lịch công tác tuần từ ngày 20/4/2014 đến ngày 26/4/2014
11:00 - 21/04/2014
- Triển khai Thông báo của UBND tỉnh về KH bảo vệ rừng (22./4) - Họp bàn biện pháp chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu 2014 (23/4)
Lịch công tác tuần từ ngày 14/4/2014 đến ngày 18/4/2014
Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện phân cấp quản lý tàu cá dưới 20CV trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Lịch công tác tuần từ ngày 07/4/2014 đến ngày 11/4/2014
Lịch công tác tuần từ ngày 31/3/2014 đến ngày 04/4/2014
Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.
Lĩnh vực chuyên ngành
Tổ liên kết nuôi trồng thủy sản, một mô hình quản lý hiệu quả
15:59 - 31/03/2014
Nghề nuôi trồng thủy sản trên vịnh Cam Ranh đã phát triển khá sớm. NTTS phát triển mang tính tự phát, mạnh ai nấy nuôi, thiếu sự liên kết, hỗ trợ nên kém hiệu quả trong hoạt động sản xuất.
Nâng cao hiệu quả khai thác cá ngừ đại dương
Hiệu quả từ dự án xây dựng mô hình thâm canh cây mía tím huyện Khánh Sơn.
Quản lý thời vụ nuôi tôm năm 2014
Chặn dòng Hồ chứa nước Tà Rục – Cam Lâm
Tình hình sản xuất, nuôi trồng thủy sản tỉnh Khánh Hòa trong năm 2013
Chỉ đạo điều hành
Cụ thể hoá Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
14:37 - 22/04/2014
Ngày 04/4/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 823/QĐ-UBND về việc cụ thể hoá Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Phê duyệt "Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giống vật nuôi đến năm 2020"
Nâng cao hiệu quả hoạt động bền vững các công trình cấp nước tập trung nông thôn
Quy định đánh giá, xếp hạng trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh Hòa.
Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp.
Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
Quy hoạch - Kế hoạch
Kế hoạch "Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2014"
11:02 - 21/04/2014
Ngày 08/4/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 1977/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2014.
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn quý I - 2014.
Đề án phát triển ngành trồng trọt tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 2 năm 2014.
Phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc"
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2013.
Đầu tư - Xây dựng
Công trình Hồ thủy lợi Tà Rục (Xã Cam Phước Tây - Huyện Cam Lâm) chuẩn bị cho ngày chặn dòng tích nước.
08:09 - 12/02/2014
(KTV) - Hồ thủy lợi Tà Rục, khu vực xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh Khánh Hòa đầu tư trên 667 tỷ đồng, khỏi công năm 2010. Công trình thủy lợi hồ chứa nước Tà Rục đi vào hoạt động sẽ cung cấp nước sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và nước sinh hoạt cho khu vực huyện Cam Lâm và TP Cam Ranh .
Kế hoạch đấu thầu dự án Hệ thống cấp nước Diên Đồng.
Đầu tư nâng cấp 2 cảng cá Hòn Rớ và Vĩnh Lương
WB phê duyệt khoản viện trợ bổ sung trị giá 6,5 triệu USD cho dự án Phát triển bền vững các nguồn tài nguyên ven biển
Kế hoạch đấu thầu bổ sung dự án Hệ thống cấp nước Ninh Trung - Ninh Thân - Ninh Đông
Hệ thống Văn bản
Thông tư sửa đổi, bổ sung về quản lý giống thủy sản Quy định về thời gian sử dụng tôm thẻ chân trắng.
09:18 - 10/04/2014
Ngày 01/4/2014, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản.
Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Thông tư hướng dẫn Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp.
Nâng mức hỗ trợ cho vay xây dựng công trình nước sạch ở nông thôn
Quy định Quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Xây dựng Nông Thôn Mới
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa - 9 tháng đầu năm 2013.
16:20 - 02/10/2013
Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; trong 9 tháng đầu năm 2013 Chương trình đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Nhiều địa phương đã chỉ đạo và triển khai tốt, tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư, tạo tiền đề tiếp tục triển khai trong thời gian đến.
Xây dựng cánh đồng mẫu lớn – bắt đầu từ thay đổi nhận thức của bà con nông dân.
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 02 năm và năm 2012 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Hiện trạng và Kế hoạch đạt các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (8 xã điểm) giai đoạn 2012-2015
Kế hoạch 2012-2015 Chương trình xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương tỉnh Khánh Hòa
Thủ tục hành chính
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
09:00 - 08/11/2012
.
Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Huyện, Thị xã, Thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã, phường thuộc tỉnh Khánh Hòa
Đảng - Đoàn thể
Lễ thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm ngày truyền thống Thủy sản Việt Nam 1/4.
09:48 - 31/03/2014
Đoàn thanh niên Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa phối hợp tổ chức Lễ thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản nhân kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Thủy sản Việt Nam 1/4.
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng Khóa XI và triển khai, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Đoàn thanh niên Sở tổ chức Hội thi nấu ăn chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Khối II Công đoàn cấp ngành tổ chức tổng kết hoạt động năm 2013 ký kết giao ước thi đua năm 2014.
Đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trồng cây dược liệu bảo tồn nguồn gen tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà.
Mẫu kiểm điểm đảng viên năm 2013
Thông tin cần biết
Dự báo ngư trường khai thác nghề câu vàng cá ngừ Đại dương tháng 4- 2014
08:16 - 08/04/2014
Tháng 4- 2014 nghề câu vàng cá ngừ đại dương đạt năng suất cao (>20kg/100 lưỡi câu) tại ngư trường tây bắc Quần đảo Hoàng Sa.
Chi nhánh công ty TNHH MTV Nhà Xuất Bản Nông Nghiệp thông báo danh mục sách nông nghiệp xuất bản trong năm 2013
Quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Dự báo ngư trường khai thác nghề câu vàng cá ngừ Đại dương tháng 3- 2014
HỆ THỐNG CÁC ĐÀI THÔNG TIN DUYÊN HẢI (TTDH) VIỆT NAM
Dự báo ngư trường khai thác nghề câu vàng cá ngừ đại dương tháng 02/2014
Thông báo
THÔNG BÁO về việc treo cờ Tổ Quốc nhân kỷ niệm 39 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014) và ngày Quốc tế Lao động (1/5)
10:46 - 23/04/2014
Ngày 18/4/2014, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Thông báo số 182/TB-UBND về việc treo cờ Tổ Quốc nhân kỷ niệm 39 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014) và ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Thông báo số 15: Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (từ ngày 10/4/2014 đến ngày 16/4/20143
Thông báo số 14: Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (từ ngày 03/4/2014 đến ngày 09/4/20143
Bản tin Dự báo thời tiết phục vụ phòng chống cháy rừng tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 07/4 đến 13/4/2014
Thông báo số 13: Tình hình sinh vật gây hại 7 ngày (từ ngày 27/3/2014 đến ngày 02/4/20143
Bản tin Dự báo thời tiết phục vụ phòng chống cháy rừng tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 31/3 đến 06/4/2014
Thông tin nội bộ
Thông báo thời gian tổ chức lễ bế giảng và phát giấy chứng nhận lóp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước Chuyên viên K32 .
10:04 - 24/03/2014
Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa thông báo thời gian tổ chức lễ bế giảng và phát giấy chứng nhận lóp Bồi dưỡng Kiến thức Quản lý Nhà nước Chuyên viên K32 như sau:
Thông báo "Chiêu sinh lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên K.35 năm 2014".
THÔNG BÁO về việc thay đổi lịch họp các khối thi đua thuộc Sở NN và PTNT Khánh Hòa
Thông báo chiêu sinh khóa đào tạo ngắn hạn
Hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2014.
Mẫu Cung câp thông tin dữ liệu phục vụ lập Dự án GIS Khánh Hòa
Tin nổi bật
Tăng cường sử dụng thư điện tử công vụ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
THÔNG BÁO về việc treo cờ Tổ Quốc nhân kỷ niệm 39 năm ngày Giải phòng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2014) và ngày Quốc tế Lao động (1/5)
Cụ thể hoá Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và Quy định mức đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Một số công tác chính của Trạm Thú y Vạn Ninh trong quý 1/2014
Kế hoạch "Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa năm 2014"
Lịch công tác tuần từ ngày 20/4/2014 đến ngày 26/4/2014
Lịch công tác tuần từ ngày 21/04/2014 - 29/4/2014
Quy định về việc gửi tin, bài đăng trên Trang thông tin điện tử của Chi cục
Công bố hết dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Phê duyệt "Đề án tăng cường năng lực quản lý nhà nước về giống vật nuôi đến năm 2020"
VIDEO CLIP
Trang chủ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Chung tay cải cách thủ tục hành chính
- Trang chủ
Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Nuôi trồng thủy sản
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thú y Khánh hòa
Trang chủ
Chi cục Lâm nghiệp
Trang chủ
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Hệ thống đài Thông tin Duyên hải Việt Nam

Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Địa chỉ: số 04 Phan Chu Trinh, Nha Trang, Khánh Hòa - Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
© Copyright 2011 censtrad ,