Trang chủ
Trang thông tin điện tử - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa
Skip Navigation Links
TRANG CHỦ
Giới thiệuExpand Giới thiệu
Thông tin hoạt động:Expand Thông tin hoạt động:
Lĩnh vực chuyên ngànhExpand Lĩnh vực chuyên ngành
Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kêExpand Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Đầu tư - Xây dựng: Expand Đầu tư - Xây dựng:
Xây dựng Nông Thôn Mới:Expand Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hệ thống Văn bảnExpand Hệ thống Văn bản
Cải cách hành chínhExpand Cải cách hành chính
Đảng - Đoàn thể:Expand Đảng - Đoàn thể:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:Expand Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Thông tin cần biết:Expand Thông tin cần biết:
Chuyển đổi số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin chỉ đạo, điều hànhExpand Thông tin chỉ đạo, điều hành
Giải quyết khiếu nại, tố cáo
Hệ thống QLCL theo TCVN Expand Hệ thống QLCL theo TCVN
Công khai thanh quyết toánExpand Công khai thanh quyết toán
Thông tin nội bộ:Expand Thông tin nội bộ:
Hỏi - Đáp
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Liên kết website
Danh bạ điện thoại
Trang chủ
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Quản lý văn bản - Hồ sơ công việc (Nội bộ Văn phòng Sở)
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Hướng dẫn phản ánh về kiến nghị cải cách TTHC
 Trang chủ
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới - Văn phòng điều phối
Trang chủ
Trung tâm Khuyến nông
Trang chủ
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường Nông thôn
Trang chủ
Trung tâm nông nghiệp Công nghệ cao
Trang chủ
Trung tâm Quản lý - Khai thác các công trình thủy sản
Trang chủ
Trung tâm Điều tra - Khảo sát - Thiết kế Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Ban Quản lý Khu bảo tồn Thiên nhiên Hòn Bà
Trang chủ
Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa
Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa
Trang chủ
Hướng dẫn thời vụ và cơ cấu giống lúa cho sản xuất năm 2022
Trang chủ
Trang chủ
Hê thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015
Trang chủ
Trang chủ
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Tuần từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2021
09:02 - 04/07/2022 - đăng bởi Văn phòng Sở
14:00 Họp Giao ban tuần
Thông tin hoạt động:
Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
14:10 - 01/07/2022
Thực hiện Quyết định số 394/QĐ-SNN ngày 13/6/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022; ngày 01/7/2022 Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 của Sở đã kiểm tra công tác CCHC tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với Trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Tuần từ ngày 27/6/2022 đến ngày 01/7/2021
Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Tuần từ ngày 20/6/2022 đến ngày 24/6/2021
Tổ chức lớp tập huấn đợt I, tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, kiến thực trong sản cuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm thủy sản an toàn cho các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thự
Lĩnh vực chuyên ngành
Mời tham dự Festival sản phẩm nông nghiệp
16:39 - 23/06/2022
Ngày 20/6/2022, UBND thành phố Hà Nội ban hành giấy mời số 1918/UBND-KTN về việc mời tham dự Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022
Cheo cheo Nam Dương (Tragulus javanicus Osbeck, 1765.) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà
Ký kết Quy chế phối hợp hợp trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng vùng giáp ranh.
Hội nghị Tập huấn Luật Thủy sản và các văn bản về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chung trên vùng biển Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch - Thống kê
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
10:41 - 28/06/2022
Ngày 24/6/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 2165/KH-SNN về việc Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022
Kế hoạch Triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022
Kế hoạch Phòng, chống bệnh Dại động vật năm 2022
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 04 năm 2022
Tình hình thực hiện công tác nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 03 năm 2022
KẾ HOẠCH: Thực hiện Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 16/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Đầu tư - Xây dựng:
Báo cáo chính sách an toàn của Tiểu dự án Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8)
14:38 - 30/09/2020
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thông tin về nội dung các báo cáo chính sách an toàn của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) đã được phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa, nâng cao an toàn đập
Lựa chj tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Dội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục Kiểm lâm
Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước của Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh
Xây dựng Nông Thôn Mới:
Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
14:45 - 09/03/2020
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT có ban hành Công văn số 306/SNN-VPĐP về việc hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.
Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh họp xét thẩm định công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2019.
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2010-2019
Văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới tổ chức tập huấn Chuyên đề “Hướng dẫn lập đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cư dân nông thôn và Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường ở nông thôn
Khen thưởng tổng kết 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Hệ thống Văn bản
Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
10:46 - 23/06/2022
Ngày 17/6/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch số 5525/KH-UBND về việc Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Triển khai Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Triển khai thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-BNN-TCTS ngày 02/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện Kế hoạch số 3120/KH-BNN-KTHT
Cải cách hành chính
Kiểm tra công tác cải cách hành chính các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21:41 - 17/06/2022
Sáng ngày 16/6/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành kiểm tra cải cách hành chính tại Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý II năm 2022
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
Kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tháng 5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tỉnh Khánh Hòa
Kết quả Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021 của tỉnh Khánh Hòa
Đảng - Đoàn thể:
Công trình thanh niên “Cùng nhau hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm” năm 2022
10:09 - 10/06/2022
Sáng ngày 03/6/2022, Chi đoàn Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (sau đây viết tắt là Chi đoàn Ban quản lý) phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao và Phòng Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng trực thuộc Ban quản lý tổ chức thực hiện Công trình thanh niên “Cùng nhau hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm”.
Công trình thanh niên “Ra quân trồng 1.000 cây xanh”
Hội thao Đoàn thanh niên năm 2022
Thả giống tái tạo Nguồn lợi thủy sản và chiến dịch thu gom rác thải nhựa làm sạch bãi biển khu bảo tồn biển Hòn Mun – Nha Trang
Thực hiện công trình thanh niên “Vui tết thiếu nhi 01/6/2022”
CHI BỘ CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:
Đại hội Cựu Chiến binh Ban quản lý rừng – Hạt kiểm lâm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027
16:52 - 16/05/2022
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, ngày 12/5/2022 Hội Cựu chiến binh (CCB) Ban quản lý rừng – Hạt kiểm lâm tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ngoại giao Việt Nam trên cơ sở quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và đoàn kết quốc tế, triển khai đồng bộ, sáng tạo hiệu quả cao đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa
Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác
Ngăn chặn tình trạng rò rỉ thông tin nội bộ, lộ bí mật nhà nước.
Đội lốt “theo dõi nhân quyền” can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam là trái công ước quốc tế
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”
Thông tin cần biết:
Giá thủy sản tại Khánh Hòa – 25/2 – 3/3/2022
21:23 - 10/03/2022
(VASEP) - Giá thủy sản tại Thị trường Khánh Hòa từ 25/2 đến 3/3/2022, sản phẩm: Ghẹ, mực cá loại và Cá biển khác. (Giá tham khảo).
Hệ thống sản xuất điện mặt trời và nước trên sa mạc
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ ngày 13/3 đến 19/3/2020.
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ ngày 06/3 đến 12/3/2020.
Giá thủy sản tại Khánh Hòa từ 28/2 đến 5/3/2020
Dự báo ngư trường khai thác Nghê Lưới vây - Tháng 3 năm 2020.
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Thông báo về việc trúng tuyển viên chức sự nghiệp
16:39 - 30/06/2022
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã có Thông báo số 315/TB-HĐTD ngày 30/06/2022 về việc trúng tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2022
Bảng tổng hợp kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2022
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (Vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự xét tuyển ( Vòng 2)
Hệ thống QLCL theo TCVN
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
22:54 - 10/12/2020
Ngày 07/10/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT có Quyết định số 541/QĐ-SNN công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 502/QĐ-SNN ngày 09/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Bộ tài liệu Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Tài liệu phục vụ Đề án chuyển đổi Hệ thống QLCL ISO 9001:2015
Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
Ban hành Bộ tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công khai thanh quyết toán
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
09:39 - 18/01/2022
Ngày 05/01/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 09/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 591/QĐ-SNN về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý 3 năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 414/QĐ-SNN về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 350/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 340/QĐ-SNN về việc công bố công khai dự toán bổ sung ngân sách năm 2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin nội bộ:
Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022
10:31 - 21/04/2022
Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2022 của UBDN tỉnh Khánh Hòa
Gia hạn thẻ BHYT năm 2022
Công văn số 7772/UBND-TH ngày 01/8/2018 của UBND tỉnh về việc đính chính Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018.
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của UBND tỉnh
Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ
Danh bạ điện thoại của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.
Tin nổi bật
Kết quả tiêm phòng bệnh Dại cho chó, mèo trên địa bàn thành phố Cam Ranh năm 2022
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 10/02/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy định Quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Lịch công tác tuần từ ngày 04/7/2022 - 08/7/2022
LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Tuần từ ngày 04/7/2022 đến ngày 08/7/2021
Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 tại Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản
Thông báo về việc trúng tuyển viên chức sự nghiệp
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
Kiểm tra công tác cải cách hành chính các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PCCCR THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
VIDEO CLIP
;
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Trang chủ
Chống diễn biến hòa bình
Trang chủ
Biển đảo quê hương
Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT
Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT
Trang chủ
Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang chủ
Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
Văn bản sao y
Trang chủ
Góp ý dự thảo văn bản
Trang chủ
Cải cách hành chính Nhà nước
Trang chủ
Thông tin đường dây nóng của UBND tỉnh Khánh Hòa
Trang chủ
BQL DA Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững Khánh Hòa
Trang chủ
Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Trang chủ
Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Trang chủ
hotline dịch
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Trang chủ
Chi cục Kiểm lâm
Trang chủ
Chi cục Phát triển nông thôn
Trang chủ
Chi cục Thủy lợi
Trang chủ
Chi cục Thủy sản
Trang chủ
Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán tỉnh Khánh Hò
Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Khánh Hòa
Trang chủ
Trang chủ
Cơ sở buôn bán thuốc BVTV được cấp giấy chứng nhận đử điều kiện kinh doanh.
Trang chủ
 Trang chủ
Hộp thư điện tử công vụ
Trang chủ
Trung tâm Dịch cụ hành chính công trực tuyến
Trang chủ
Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Khánh Hòa
 Trang chủ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KHÁNH HÒA
Khu Liên cơ, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3822.737 Fax: 0258.3822.180 Email: snnptnt@khanhhoa.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Tấn Bản - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Khánh Hòa
© Copyright 2011 censtrad ,